Opiniestuk: Uitspraken VVD de wereld op zijn kop


In het Friesch Dagblad van 7 maart schreven lokale VVD’ers, waaronder gedeputeerde Fokkens, een stuk waar bij nadere lezing je oren van je hoofd vallen. Zo beweert Fokkens dat het huidig stikstof- en natuurbeleid de provincie Fryslân op slot zet. Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Zelfs het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân is van mening dat het niet goed gaat met de Friese natuur. Als je dat beleid niet uitvoert, blijft het zo moeilijk om in Fryslân huizen te bouwen, wegen aan te leggen en economische activiteiten toe te staan. En de hoogste rechter in Nederland heeft geconstateerd dat die natuur onvoldoende wordt beschermd.

Economie én de natuur

De lokale VVD’ers pleiten ervoor om in de stikstof- en natuurdiscussie rekening te houden met het economische belang van de agrarische sector in Fryslân. Net als haar collega gedeputeerde Douwstra lijkt ook deze gedeputeerde te komen met cijfers van een onderzoek dat nog niet is besproken in Provinciale Staten. Cijfers die nog niet compleet en gevalideerd zijn en daarom een flinterdunne onderbouwing van hun stellingname.

Ook werpt de gedeputeerde een valse tegenstelling op tussen natuur en het economisch belang van de landbouw. Juist de boeren hebben alle belang om eindelijk eens duidelijkheid te krijgen over wat er nog wel en niet kan. Dan kunnen boeren daar hun verdienmodel op aanpassen. Als de provincie al op slot staat, dan is dat omdat Fryslân veel te langzaam gaat met de uitvoering van de afspraken die zij nota bene zelf in Den Haag heeft gemaakt. Nog langer vertragen is niet in het belang van de natuur en de boeren. En de Friese aanpak is goed, want je neemt de mensen mee.

Het eerlijke verhaal

Wat Fokkens er voor het gemak niet bij vertelt, is dat alle gebiedsplannen – dus ook die in Fryslân – wel moeten bijdragen aan het landelijk afgesproken stikstofdoel. Het is dus niet zo vrijblijvend als de kiezer wordt voorgespiegeld. En doen of dat doel in 2035 staat is pure misleiding van de kiezer, omdat de VVD in Den Haag heel duidelijk heeft afgesproken dat de vijftig procent stikstofreductie in 2030 zal zijn bereikt.

Wat Fokkens suggereert is dat Fryslân afstand neemt van de afspraken die het college van GS zelf met Den Haag heeft gemaakt. Daarmee strooit deze gedeputeerde de kiezer zand in de ogen. Van bestuurders verwacht je de moed om te staan voor de afspraken die zijn gemaakt, ook al verdien je daarmee niet de populariteitsprijs. Eerlijkheid duurt het langst, ook in de politiek.