Kijkje in de Staten: januari

Met hernieuwde energie zijn we begonnen aan 2023.

In januari hebben we als D66 Fryslân goede dingen voor elkaar gekregen, zoals meer geld voor het isoleren van woningen en dorpshuizen en geld om jongeren te betrekken bij de politiek. Helaas namen we ook afscheid van onze stagiair Isa wiens stage na vier maanden ten einde kwam. We willen Isa bedanken voor haar tomeloze inzet en wensen haar veel succes met haar toekomst!

Windpark Fryslân

Wij willen dat Windpark Fryslân van en voor Fryslân is. Friezen zouden daarom moeten profiteren van het windpark, bijvoorbeeld via obligaties. Uit onderzoek blijkt dat obligaties niet een goed idee zijn om Friezen te laten profiteren van het windpark, omdat slechts een klein deel van onze inwoners dit kan en zal kopen. Het Windpark is daarmee slechts voor en van een klein deel van Fryslân. Hoe moeten we onze inwoners dan laten profiteren?

“Wat D66 Fryslân betreft was Fryslân gisteren al klimaatneutraal. Als provincie willen wij inwoners helpen bij het verduurzamen van hun woning. Het prijsplafond voor energie houdt volgend jaar op. We moeten daarom dit jaar meters maken,” aldus Statenlid Danny van der Weijde.

Wij dienden daarom voorstellen mee-in waarmee er subsidie beschikbaar komt voor het verduurzamen van woningen van minima en van dorpshuizen. De voorstellen werden aangenomen. De komende periode kunnen we 2.000 koopwoningen van minima verduurzamen en zijn we als Fryslân weer een stap dichterbij om klimaatneutraal te worden!

Participatie

In Fryslân mag iedereen meedenken en meedoen. Dat kan zijn over een nieuwe skatebaan in de buurt. Of een nieuwe windmolen 20 kilometer verderop. Wij geloven in de kracht van onze inwoners. Als overheid moeten we naar hen luisteren. En serieus omgaan met hun ideeën. We moeten samenwerken in vertrouwen.

Inwoners kunnen nu hun ideeën delen via de Stim fan Fryslân website. Wij vroegen de gedeputeerde om te onderzoeken of er ook een Stim fan Fryslân app kon komen. Een app is voor veel inwoners laagdrempeliger dan een website. Via een app kan je inwoners een melding sturen als er een ontwikkeling is in de omgeving. De gedeputeerde vond dit een goed idee en gaat dit verder onderzoeken!

We willen dat iedereen mee kan doen. Een groep die nu weinig meedoet in de politiek zijn jongeren. Dat moet anders. “Jongeren hebben nog het langst te maken met de gevolgen van onze keuzes. En we kunnen alleen goede keuzes maken als we alle stemmen, dus ook die van de jongeren, horen,” aldus Statenlid Danny van der Weijde.  

Samen met andere partijen dienden we daarom een voorstel in zodat er geld komt voor het betrekken van jongeren en gaan we onze uitnodigingen via sociale media breder uitzetten. Ook wordt er een ‘Keamer foar de takomst’ ingericht waar inwoners met elkaar kunnen werken aan ideeën voor de toekomst. In beleidsstukken moet duidelijk worden wat het effect is op jongeren en toekomstige generaties. Al deze voorstellen haalden het!

In een samenwerking moet je duidelijke afspraken met elkaar maken. Bijvoorbeeld over de verschillende rollen, verantwoordelijkheden, welke keuzes je kan maken en wat er met je inbreng wordt gedaan.
Dit is belangrijk bij burgerparticipatie: de overheid start een project en burgers doen daarin mee. Maar ook bij overheidsparticipatie: burgers starten een project en de overheid doet daarin mee. Waar er voor burgerparticipatie een duidelijk stappenplan was gemaakt, was dit voor overheidsparticipatie niet het geval.

D66 Fryslân wil ook dat er bij burgerinitiatieven duidelijke afspraken zijn voor de samenwerking. Ons voorstel werd met grote meerderheid aangenomen. Met ons voorstel is er duidelijkheid voor de initiatiefnemers, omwonenden en de overheid.

Campagne

Op 10 februari is onze campagneaftrap! Lijkt het jou leuk om daar bij te zijn? Of wil je graag een bijdrage leveren aan de campagne? Stuur dan een mail naar [email protected] dan nemen we contact met je op.