Kijkje in de Staten: juni

De maand juni is altijd bijzonder. Een maand waarin we de thermometer in ons beleid en onze financiën steken. Hoe goed hebben we het gedaan in 2021 en hoe verloopt 2022 tot nu toe? En aan welke zaken gaan we in 2023 geld besteden? Waar het college vanuit de hoge toren van het Provinsjehûs vooral donkere wolken ziet, is het volgens ons best mooi weer.

2021 en medio 2022

2021 was een bewogen jaar waarin corona helaas de hoofdrolspeler was. Meerdere lockdowns en een avondklok. Het verenigingsleven, dat juist zo sterk is in Fryslân, kon nauwelijks plaatsvinden. Als provincie hebben we goede keuzes gemaakt door extra geld beschikbaar te stellen voor onze gemeenschap. Zo hebben we geïnvesteerd in cultuur, economie en kennis, sportclubs en dorpshuizen.

De provincie staat er financieel goed voor. Een miljard in de reserves en een plus op het resultaat. Wat we begroten, geven we niet uit. Dit heeft vaak te maken met corona. Dat zorgt ervoor dat we als een bulldozer geld en werk doorschuiven naar 2022. En we weten nu al dat ook in 2022 niet alle activiteiten kunnen plaatsvinden. Het is erg moeilijk om in een jaar én de opgaven van dit jaar te doen én nog die van vorig jaar. Niet alles kan altijd en overal.

Dat betekent dat we prioriteiten moeten stellen met wat we eerst en wat we later doen. Onze fractievoorzitter Bea Bijlsma was daar helder over. “Wy wolle ynwenners en ûndernimmers kânsen jaan, bouwe oan de takomst fan Fryslân, de enerzjy fan de frijwiligers stimuleare en fêsthalde”.

2023

Het college verwacht in de toekomst dat Fryslân minder geld krijgt en dat een aantal projecten veel geld zal kosten. Om dit allemaal te kunnen betalen, moet er volgens hen jaarlijks meer dan €7 miljoen worden bezuinigd. Ze willen daarom in de toekomst bezuinigen op mienskip, natuur, cultuur en taal. Eigenlijk alles wat Fryslân Fryslân maakt. Waarom er nou juist op deze posten moet worden bezuinigd, weten we niet. Wat we wel weten, is dat we met deze bezuinigingen gaan van een “Lok op Ien (geluk op één) naar een Ien op Lok”, aldus fractievoorzitter Bea Bijlsma. Reden voor ons om een opiniestuk te schrijven in het Friesch Dagblad (hyperlink).

Volgens ons zijn de bezuinigingen nu niet nodig. De spaarpot is namelijk verre van leeg. Nee, het geld klotst bijna tegen de plinten op van het Provinsjehûs in Fryslân. We halen geld uit de mienskip, weg van enthousiaste vrijwilligers, en potten het op in de reserves. Eind 2021 gaat het om een bedrag van meer dan een miljard euro. Aan deze potjes mogen we niet komen. Ze hebben al een bestemming of dekken risico’s af voor als de provincie in slecht weer komt.

Vanuit de hoge toren aan de Tweebaksmarkt ziet de Gedeputeerde alleen maar donkere wolken. Maar hier met beide voeten op de grond is het best mooi weer. Wat ons betreft gaan we eerst met elkaar in debat over óf we überhaupt moeten bezuinigen. En daarna kunnen we gaan kijken waarop en waarom. Dat moeten we met alle fracties in de Staten doen. En niet slechts het college of de coalitiepartijen.

We moeten het dus eerst met elkaar hebben over een visie. Waar willen we naartoe met de provincie? Het komt helaas te vaak voor dat we het eerst hebben over een klein(er) onderdeel van het beleid, zonder dat er een visie is. Zo bespraken we eerst fietssnelwegen, daarna het fietsbeleid, binnenkort het openbaar vervoer en daarna pas mobiliteit. Dat principe is verkeerd. Wij dienden daarom een motie in waarin we benadrukten dat eerst de visie moet worden besproken en daarna de uitvoering en de middelen. De motie werd unaniem aangenomen!

En we hadden ook nog een motie over het regenboogbeleid. Al 2 jaar is Fryslân regenboogprovincie en al 2 jaar hijsen we de regenboogvlag. Maar het zijn van regenboogprovincie gaat verder dan het hijsen van de vlag. Willen we een provincie waar iedereen zichzelf kan zijn, dan moet er ook een visie komen op waar Fryslân als regenboogprovincie over 5 jaar moet staan. En daar hoort ook beleid bij. Samen met andere partijen dienden we een motie in waarin we 50.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor het maken van regenboogbeleid. De motie haalde het met een grote meerderheid. We kunnen nu echt aan de slag!

Verkiezingsprogramma

Na het reces gaan we actief aan de slag met ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2023. Heb jij ideeën over hoe we Fryslân socialer, inclusiever en duurzamer kunnen maken? Stuur dan jouw idee naar [email protected] en we nemen contact met je op.