Inzet eerste termijn behandeling omgevingsvisie Etten-Leur

Voor D66 is van belang:
1.  De rondweg als optie voor verkeersafwikkeling opnemen in de visie.
2.       Minder bebouwing in gebied Bremberg, alleen lintbebouwing langs de Lage Vaartkant.
3.       Vaart maken met woningbouw als eerste aan Hoge Haansberg en vooral kijken naar betaalbare woningen en woningen waar behoefte aan is.
4.       In kader van duurzaamheid en klimaatadaptatie, oog voor groen en water en open staan voor nieuwe en innovatieve ontwikkelingen.
5.       Blijvend zorgen voor een goede dialoog met omgeving en belanghebbenden.