Spreektekst fractie D66 kadernota 2023

Op 4 juli werd de eerste termijn van de kadernota gehouden. Een beleidsarme kadernota, die wel de basis moet vormen voor de begroting 2023 samen met het raadsprogramma.
Namens de fractie sprak Nikita de tekst en de inzet van D66 Etten-Leur uit.
Belangrijke zaken: We willen meer aandacht voor goede communicatie en om daar kracht bij te zetten ook een budget om dat te sturen.
We willen graag graag een budget om initiatieven vanuit de samenleving ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.
Ook willen we dat het initiatiefvoorstel circulaire economie (een initiatief van D66 en de PvdA)meegenomen wordt in de begroting.

Spreektekst eerste termijn kadernota

Lees hier de volledige bijdrage van D66 Etten-Leur naar aanleiding van de kader nota : spreektekst Nikita

Nikita van Dieën - Beeld: Ron Dujardin