D66 teleurgesteld in college

D66 is teleurgesteld in het college met betrekking tot het antwoord dat de fractie kreeg op haar brief over de inzet vrijwilligers in wijkcentra ten koste van WVS mensen, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. We schreven opnieuw een brief aan het college.

Lees hier onze brief
Lees hier de antwoordbrief van het college.
Lees hier onze eerste brief

Enkele Hoofdpunten uit de brief

In uw antwoord geeft u aan dat met het betalen van vrijwilligers u geen reguliere arbeid verdringt.
Wanneer iemand betaald wordt, buiten een onkostenvergoeding, dan is het per definitie geen
vrijwilligers werk.
Vanuit de rijksoverheid zijn er drie uitgangspunten voor vrijwilligerswerk:
• Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
• Het werk heeft geen winstoogmerk.
• Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan

Vrijwilligersvergoeding

U geeft aan dat de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar dat er geen sprake is van
betaalde vrijwilligers. Echter wanneer vrijwilligers geld krijgen voor het werk dat ze doen en ze hebben
geen onkosten gemaakt, dan zijn het betaalde vrijwilligers. Wanneer men als verdediging de semantiek
gebruikt dan geeft dat de indruk dat men geen echte tegenargumenten heeft.

Positie van WVS-er

Ten slotte zijn wij vooral geraakt door uw opmerking dat er vanwege rijks bezuinigingen steeds minder
traditionele WVS-ers beschikbaar zijn. Ook hier gaat het over een label dat door de overheid gebruikt
wordt. Technisch gezien heeft u gelijk, maar het aantal mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben wordt echter niet kleiner. Deze groep wordt zelfs steeds groter en ook de groep die thuis zit
wordt steeds groter. Wij vinden het ongepast dat u daar helemaal aan voorbij gaat en dat afdoet met
een technische term waaronder een inderdaad krimpende groep WVS’ers toe ingedeeld is.