Antwoord van de gemeente op onze brief over ongewenste toevoeging letter Z.

Wij hebben een antwoord ontvangen op onze brief, waarin Erik Vissers namens de fractie het college om opheldering vroeg over het gebruik van de letter Z bij het toekennen van huisnummers specifiek voor mantelzorgwoningen. Op 28 juli ontvingen wij bericht van het college met de antwoorden.
Het college geeft daarin uitleg waarom er was gekozen voor de toevoeging van de letter Z. Tevens geeft het college aan, dat zij mede naar aanleiding van ons signaal stoppen met deze toekenning en de mensen die het betreft de gelegenheid te geven een normaal nummer te krijgen.

Lees hier de brief van het college.