Vacatures voorzitter en secretaris EBN

Het Els Borst Netwerk is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris.

Geïnspireerd door Els Borst

“De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”, zei Els Borst. Kort na het overlijden van de geliefde D66-politica lanceerde D66 het Els Borst Netwerk. D66 vindt het belangrijk dat vrouwen vanuit eigen kracht kansen creëren en aangrijpen en wil hen hierin steunen met het netwerk. Het Els Borst Netwerk is bedoeld om vrouwen te faciliteren om zich verder te ontplooien en om succesvol hun weg te vinden in de politiek en binnen D66.

Over het netwerk

Het Els Borst Netwerk is ervan overtuigd dat een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in het politieke veld, leidt tot optimale besluitvorming. Door het aanbieden van een netwerk, waarin we elkaar leren kennen, helpen, stimuleren en van elkaar leren, stellen we vrouwen optimaal in staat politiek actief te worden en te blijven. Het EBN is toegankelijk, laagdrempelig, inclusief en interactief en bestaat uit iedereen die dit gedachtegoed omarmt. 

Elk jaar organiseert het Els Borst Netwerk een Netwerkdag, waar leden én niet-leden van het netwerk elkaar kunnen ontmoeten, van gedachten kunnen wisselen en kunnen sparren over ambities. Daarnaast reikt het Els Borst Netwerk jaarlijks een inspiratieprijs uit aan D66-leden die iets bijzonders hebben bereikt in de politiek en/of samenleving op een actueel thema en wordt ter nagedachtenis aan Els Borst, de Els Borst Netwerk lezing gehouden. 

Het Els Borst Netwerk is niet alleen een landelijk netwerk, maar heeft in diverse regio’s en steden ook lokale afdelingen. Aan de basis van deze lokale netwerken staan de ambassadeurs. Zij zijn voor de leden binnen de lokale afdelingen het aanspreekpunt. Ambassadeurs organiseren allerlei evenementen en activiteiten voor leden om de missie van het EBN uit te dragen, zoals workshops en paneldiscussies.

Uitgangspunten

  • Gericht op meer (gender)gelijkheid en diversiteit in politiek, maatschappelijk middenveld én arbeidsmarkt
  • Voor iedereen ongeacht iemands genderidentiteit, leden en niet-leden van D66 van alle generaties
  • Geen politieke agenda en niet gericht op politiek debat
  • Werken als netwerk, in samenwerking met andere netwerken, uitgaan van elkaar versterken en kennis delen
  • Faciliteren van initiatief in afdelingen, waarbij regie lokaal en regionaal ligt met een belangrijke rol voor de Els Borst Netwerk ambassadeurs
  • Stimuleren van talentontwikkeling

Vacatures voorzitter en secretaris

Algemene kenmerken bestuursleden

Het bestuur van het Els Borst Netwerk bestaat regulier uit 5 tot 7 leden. Binnen het bestuur zijn verschillende portefeuilles verdeeld.

Alle bestuursleden:
– dragen het verhaal van het Els Borst Netwerk uit en herkennen zich in visie en uitgangspunten van het Els Borst Netwerk; 
– zijn maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, zetten zich graag in voor kansengelijkheid;
– bouwen graag mee aan het netwerk, denken mee over hoe verder,
– faciliteren initiatief en steken graag hun handen uit de mouwen;
– zijn creatief en innovatief, denken in kansen en mogelijkheden.
De bestuursleden hebben samen verschillende contacten, netwerken, ervaring, eigenschappen en accenten en vullen elkaar hierdoor aan.

Tijdsbesteding
Het bestuur vergadert circa 8-10 keer per jaar en heeft tussentijds actief contact. De bestuursleden zijn aanwezig bij het jaarlijks Els Borst Netwerk Event, de jaarlijkse lezing en extra events, sessies op landelijke congressen en eventuele andere bijeenkomsten. Gezamenlijk organiseert het bestuur zaken en/of faciliteert initiatief, en is het bestuur aanspreekpunt voor vragen van leden en ambassadeurs. Gemiddeld vraagt dit om zo’n 3 tot 4 uur per week, waarbij er natuurlijk piekmomenten zijn.

Aanstelling
De aanstelling van een bestuurslid is voor een termijn van maximaal 3 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van nog eens maximaal 3 jaar. Iemand kan maximaal een aaneengesloten periode van 6 jaar bestuurslid zijn van het EBN. Om te kandideren als bestuurslid ben je minstens een half jaar lid van D66 en heb je aan jouw contributieverplichting voldaan.

Profiel voorzitter 

De voorzitter van het Els Borst Netwerk is hét boegbeeld van het netwerk en draagt dan ook actief de missie en visie van het Els Borst Netwerk uit binnen én buiten D66. De voorzitter kan inspireren en het podium pakken, maar weet vooral te verbinden binnen en buiten het netwerk en straalt daarbij ook toegankelijkheid uit. De voorzitter wordt gekenmerkt door diens maatschappelijke betrokkenheid en ondernemend karakter, met durf en daadkracht. Daarbij heeft de voorzitter een visie over hoe het EBN, als grootste netwerk van D66, verder uitgebouwd kan worden. Bij voorkeur beschikt de voorzitter over een relevant maatschappelijk netwerk dat aansluit bij de missie en visie van het Els Borst Netwerk.

De voorzitter kan de regie pakken wanneer interne of externe situaties daarom vragen. De voorzitter beschikt over een maatschappelijke antenne, is politiek sensitief en weet wat er binnen het netwerk, binnen D66 en in de maatschappij speelt. Hierbij begrijpt de voorzitter de werking van lokale en landelijke media en kan hier met souplesse mee omgaan. De voorzitter is daarnaast het eerste aanspreekpunt van het landelijk bestuur van D66 en heeft actief contact met de andere netwerken en afdelingen binnen D66. Daarom is de voorzitter bij voorkeur breed geworteld binnen de vereniging van D66 of is de voorzitter in staat om een netwerk op te bouwen binnen de vereniging. 

Binnen het EBN-bestuur fungeert de voorzitter als technisch voorzitter, waarbij degene beschikt over vergader-technische vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Daarnaast vervult de voorzitter de rol van teammanager, waarbij deze de andere bestuursleden in hun kracht weet te zetten en is daarbij in voldoende mate beschikbaar en bereikbaar. Hierbij is de voorzitter ook echt een teamspeler, die flexibel inzetbaar is als de situatie daarom vraagt.

Profiel secretaris

De secretaris van het Els Borst Netwerk is de spin in het web van de interne organisatie van het netwerk. Zo is de secretaris het eerste aanspreekpunt voor de leden van het netwerk en het eerste aanspreekpunt van het landelijk bureau van D66. De secretaris werkt hierbij goed samen met de voorzitter. Binnen het EBN-bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen en besluiten en draagt de secretaris zorg voor de ledenadministratie. De secretaris kenmerkt zich dan ook als nauwkeurig en proactief. Daarnaast draagt de secretaris ook zorg voor de verschillende procedures waar het EBN-netwerk mee te maken heeft, zoals interne verkiezingen, online stemmingen en het huishoudelijke reglement. De secretaris is proactief wanneer het gaat over besluitvorming en processen. Het eventueel beschikken over een juridische achtergrond is een pré. De secretaris is net als alle andere bestuursleden echt een teamspeler, die flexibel inzetbaar is als de situatie daarom vraagt.

Beschrijving van de procedure

Ben jij enthousiast geworden van een van de posities? Stuur dan een mail met je motivatie en CV naar [email protected]lmailto:[email protected]. Deel in jouw motivatie onder meer jouw visie voor het EBN, waarom jij een geschikte kandidaat bent en wanneer jouw rol geslaagd is. Deadline: maandag 15 mei 2023 22.00 uur
Heb je vragen? Stuur een mail naar [email protected].

De verkiezingscommissie voert met een selectie van de kandidaten op o.a. 22 en 23 mei 2023 gesprekken. Naar aanleiding van de sollicitaties bepaalt de commissie in welke mate de kandidaten aan het profiel voor de functie voldoen en of de commissie de leden tijdens de verkiezing een advies wil meegeven. Hierover wordt contact opgenomen met de kandidaten. De kandidaten kunnen vervolgens bepalen of ze hun kandidatuur al dan niet handhaven. 

Vervolgens wordt een kandidatenboek opgesteld. De inhoud van het kandidatenboek, bestaande uit standaard informatie en open vragen, wordt door de kandidaten zelf ingevuld. Het kandidatenboek wordt vervolgens gedeeld met de leden van het EBN. Hierna volgt een moment waarop kandidaten zich middels een (online) sessie kunnen presenteren aan de leden. Leden krijgen hier de mogelijkheid om kandidaten te bevragen. Daarna openen de verkiezingen en kunnen alle leden van het EBN die aan hun contributiebetaling hebben voldaan hun stem uitbrengen. De uitslag van deze verkiezingen wordt, na het informeren van de kandidaten, uiteindelijk  via de mail met de leden gedeeld.