Teken nu de petitie tegen online haat jegens vrouwelijke politici

Online haat jegens vrouwelijke politici gaat alle perken te buiten! Wij roepen samen met Opzij, Stem op een Vrouw, ActionAid Nederland, Atria, Bureau Clara Wichmann, CDA Vrouwenberaad, DAMN, HONEY, Nederlandse Vrouwenraad, Women Inc., Feminist March Nederland, Politica Alliantie, Rooie Vrouwen, Vereniging van Nederlandse Vrouwen Artsen en UN Women NL met deze petitie op tot actie. Teken jij ook?

Vrouwelijke politici hebben vaker (55 procent) te maken met agressie en geweld dan hun mannelijke collega’s (46 procent). Een groot deel van die agressie en geweld is online: 10% van de tweets gericht aan vrouwelijke politici bevat haat of agressie. Die haat gaat vaak specifiek over hun vrouw-zijn, dus niet over politieke inhoud. Online haat komt nog vaker voor bij o.a. vrouwen van kleur, jonge vrouwen, moslima’s en lbtq+ vrouwen. 

De haat kan hun carrière aantasten, beïnvloedt hun handelen, en kan ertoe leiden dat zij zich uit de politiek terugtrekken en zich niet uitspreken. Daarmee ondermijnt het de fundamenten van onze democratie. En hoewel er steeds meer aandacht is voor dit onderwerp, ontbreekt het aan actie.

Met deze petitie roepen we de politiek, overheidsinstanties (waaronder de politie) en het OM op om gezamenlijk in actie te komen tegen online haat, en de veiligheid van vrouwelijke politici en alle politieke ambtsdragers te waarborgen.

* Reguleer social media platforms via wetgeving; 
* Spreek in de politiek steun voor elkaar uit, en spreek collega’s aan die haat verspreiden;
*Investeer in het (h)erkennen van specifieke vormen van discriminatie zoals misogynie, misogynoir, queer en trans haat bij politie en het OM;
* Vergroot kennis en bewustzijn via bijv. een meldpunt;
* Stel de behoefte en ervaringen van slachtoffers centraal.

Spreek je uit voor actie! Teken de petitie. Ga naar https://www.opzij.nl/2023/09/18/teken-onze-petitie-tegen-online-vrouwenhaat-jegens-vrouwelijke-politici/ )