Beleid vaak niet getoetst op impact

Ondanks alle goede bedoelingen weten gemeenten, provincies, maar ook ministeries niet altijd hoe hun beleid uitpakt. Er wordt helemaal geen of veels te weinig onderzoek gedaan naar de impact van beleid op mannen en vrouwen of op andere specifieke groepen. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid speel- en hangplekken voor kinderen. Vaak is er veel meer voor jongens. Dat er te weinig onderzoek is naar de impact van beleid concludeert ook de Verenigde Naties die hierover eerder in Nederland zelf onderzoek naar deed. Een gelijke kansentoets die van tevoren in beeld brengt hoe beleid uitpakt voor specifieke groepen zou hierbij kunnen helpen.

Genderdatakloof

Onderzoekster Caroline Criado Perez liet zien dat vrouwen vaak ontbreken in bijvoorbeeld veiligheidsonderzoeken die gaan over het testen van medicijnen en autogordels. Soms zijn de vrouwen er wel in het onderzoek, maar dan wordt de data niet gesplitst. Dan weet je ook niet of er nu duidelijke verschillen zijn. Of het nu een tekort is aan toegankelijke toiletten in de openbare ruimte, telefoons die nooit in een vrouwenbroekzak passen of een autogordel die gemaakt is voor mannen. Vrouwen zijn nog altijd te vaak onzichtbaar en dat kan zeer kwalijke gevolgen hebben. Perez noemt dit probleem; de genderdatakloof. 

Delen van kennis en ervaringen als netwerk

Geïnspireerd door Caroline Criado Perez vindt het landelijk bestuur van het Els Borst Netwerk het belangrijk om aandacht te vragen voor dit probleem en leden uit ons netwerk hun kennis en ervaringen op dit terrein met elkaar te laten delen. Op deze pagina lees je dan ook tips, tricks en goede voorbeelden uit het land. Deze pagina wordt steeds aangevuld. Ook kan het landelijk bestuur een workshop hierover geven. Neem hiervoor contact op met Lise-Lotte Kerkhof. 

Hoe kun je aan de slag?

Je kunt over dit onderwerp schriftelijke vragen stellen in de gemeenteraad of Provinciale Staten.  Zo kom je te weten hoe het er in jouw gemeente of provincie voor staat. Afhankelijk van de antwoorden kun je er mee verder, bijvoorbeeld door te starten met het doen van onderzoek naar (de impact van) sommige beleidsterreinen of het instellen van een gelijke kansentoets, waarbij beleid getoetst wordt of mannen of vrouwen niet bevoor- of benadeeld worden. 
Schriftelijke vragen voormalig gemeenteraadslid D66 Utrecht Anne-Marijke Podt

Meer lezen?

Onzichtbare vrouwen Caroline Criado Perez 
Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid Coen Brummer en Afke Groen (met daarin het artikel over de gelijke kansen toets van o.a. auteur Laura de Vries)
Naar een feministisch kabinet van sociale rechtvaardigheid