EBN sessie op landelijk congres D66

Beeld: els borst netwerk

Vrouw in de politiek: kansen en uitdagingen. Het Els Borst Netwerk organiseerde een subsessie over ‘vrouw in de politiek’ op het D66 congres in Den Bosch op zaterdag 18 juni. Tijdens deze sessie gingen we in op de kansen en uitdagingen waar vrouwen in de politiek mee te maken krijgen.


Met onze voorzitter Willemijn Aerdts als moderator, begon de sessie met een gesproken column van Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij stond stil bij het feit dat precies 100 jaar geleden (in 1922) vrouwen voor het eerst mochten stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar deze politieke rechten hebben nog geen volledige gelijkheid teweeggebracht. Nog steeds zijn er minder vrouwen dan mannen actief in de politiek, wat consequenties heeft voor de werking en de kwaliteit van onze democratie. Dr. Mügge stond stil bij de oorzaken van deze achtergebleven gelijkheid, waaronder de zogeheten ‘mythe van gelijkheid’, maar ook de ongelijkheid buiten de politiek, zoals die op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een systeem waarin vrouwen moeten ‘koorddansen’ vanwege maatschappelijke verwachtingen en oordelen van anderen. Maar dr. Mügge gaf ook hoop: door aspiranten via netwerken zoals het Els Borst Netwerk te verbinden, en door verkozenen de juiste bescherming en support te bieden, is het patroon te doorbreken. Mannen zijn belangrijke bondgenoten in deze strijd voor gendergelijkheid.
 
Vervolgens ging de sessie over in een panelgesprek, met Jeanet van der Laan (Tweede Kamerlid voor D66 met o.a. de portefeuille emancipatie) en Claudia Demas, raadslid voor D66 in Maastricht. Zij herkenden veel van de gesproken column van dr. Mügge. Zij spraken over hun eigen ervaringen in de politiek, maar ook daarbuiten, zoals in de voetbalwereld in het geval van Jeanet. In het gesprek met de zaal werd stilgestaan bij het belang van vrouwen die elkaar helpen, het belang van mannen in de politiek die zich uitspreken voor gelijkheid. Best practices werden gedeeld, zoals mentorprogramma’s (bv ‘omgekeerd mentorschap’, waarbij mannen zich door vrouwen laten coachen op het vrouwelijk perspectief) en het idee om onderzoek te doen naar ervaringen van vrouwen in de politiek. Op zo’n manier wordt inzichtelijk wat er speelt. Ook het maken van gendersensitief beleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan gelijkheid. Al met al, een geslaagde sessie waarin zowel vrouwen als mannen bij elkaar kwamen om kennis uit te wisselen en elkaar aan te sporen om gezamenlijk toe te werken naar échte gelijkheid.