Stem nu op jouw favoriet!

Els Borst Netwerk Inspiratieprijs 2022

De afgelopen weken hebben jullie de mogelijkheid gehad om een lid te nomineren voor de EBN Inspiratieprijs 2022. Vanaf vandaag tot en met 9 september is het aan jullie om op jullie favoriet te stemmen!

De genomineerden
Het thema voor dit jaar is “sociale veiligheid creëren voor vrouwen”. Aan de hand van dit thema is er deze indrukwekkende top 3 gekomen:

Teresa da Silva Marcos

Teresa da Silva Marcos is gemeenteraadslid voor D66 in de gemeente Velsen. Ze is een Nederlandse van Portugese origine die de anjerrevolutie van 1974 heeft meegemaakt. Deze gebeurtenis heeft haar al jong pijnlijk bewust gemaakt van het belang van de democratie, maar politiek actief werd ze pas in 2014 nadat haar kinderen oud genoeg waren. De manier waarop zij en haar kinderen bejegend werden op straat, wakkerde iets aan wat haar nu nog drijft.
 
Op 22 februari 2018 diende raadslid Teresa namens D66 Velsen op het einde van haar eerste raadsperiode de motie ‘Safe Streets’ in met de steun van de SP en GroenLinks. Nadat de motie werd aangenomen, is er een onderzoek ingesteld en een werkgroep opgestart met Teresa als voorzitter. Na afloop van haar eerste raadsperiode  bleef Teresa voorzitter van deze werkgroep en ging zodoende  verder met het empoweren van vrouwen binnen en buiten de gemeente Velsen. Het project leidde tot een campagne dat gelijk is gelanceerd met de UN Women campagne “Orange The World” op 25 november 2019. De posters en foto’s van de slogans op de straten worden nu nog gebruikt door UN Women op verschillende symposia. Dit alles deed zij vrijwillig omdat zij het project te belangrijk vond om te laten liggen na haar raadsperiode.
 
Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen deed Teresa weer een greep naar het gemeenteraadslidmaatschap: ze was nog niet klaar met het politieke werk binnen haar gemeente Velsen. Intern is zij op plaats 8 geplaatst op de kieslijst, maar met een overdonderende hoeveelheid voorkeurstemmen kwam zij toch als derde de Gemeenteraad in n. Ook heeft zij wederom het project Safe Streets in haar portefeuille genomen, waardoor het dit keer valt in  haar werk als raadslid.
 
Teresa heeft passie voor rechtvaardigheid en heeft ondanks tegenwerkingen enorm veel bereikt. 

Beeld: Teresa da Silva Marcos

Ilana Rooderkerk

Ilana is fractievoorzitter van D66 in Amsterdam en zet zich al jaren met vastberadenheid in voor de sociale veiligheid van vrouwen. Of het nu gaat over grensoverschrijdend gedrag, veiligheid van de openbare ruimte of het recht op abortus, Ilana staat vooraan in de strijd voor vrouwenrechten. 

Ze zette grensoverschrijdend gedrag op scholen op de agenda van het Amsterdamse college door hier kritische vragen over te stellen. En het blijft niet bij scholen; zij zet zich ook in voor een veilige openbare ruimte zonder straatintimidatie, omdat vrouwen zich altijd en overal veilig moeten kunnen voelen op straat. Op haar initiatief sloot Amsterdam zich daarom aan bij het SafeStreets-project van de VN, waarover de Elle een artikel schreef. 

En hoe oneerlijk is het dat er voor mannen op bijna elke hoek wel een publiek toilet te vinden is, maar vrouwen hiervoor vaak bij winkels of horeca terecht moeten? Deze vraag leidde ertoe dat Ilana in 2018 een initiatiefvoorstel indiende voor toiletten in de openbare ruimte. Met succes! Het resultaat was een investering van 4 miljoen euro in tientallen openbare toiletten voor vrouwen. Op deze manier heeft ze ook op de publieke ruimte in Amsterdam haar stempel gedrukt. Hierover sprak ze bijvoorbeeld in de Rode Hoed.

Ook als het gaat om het recht op abortus gaat Ilana de barricades op. Zo heeft ze in Amsterdam de burgemeester opgeroepen een 500-meter bufferzone in te stellen rondom abortusklinieken om anti-abortusdemonstranten daar weg te houden. Ook gaf ze een inspirerende speech bij de abortusdemonstratie op de dam nadat Roe versus Wade was teruggedraaid in de VS. 

Kortom, Ilana is een passievolle voorvechter van vrouwenrechten. Een inspirerend politica die al veel heeft betekend voor vrouwen en dit nog vele jaren blijft doen. 

Beeld: Ilana Rooderkerk

Margarita Jeliazkova

Margarita Jeliazkova is (bestuurs)lid van de thema-afdelingen Internationale Samenwerking, Onderwijs & Wetenschap en Europa van D66. Dankzij haar inzet kunnen Oekraïense vrouwen en kinderen in Twente sneller actief meedoen aan de Twentse samenleving. Zij speelt een bijzondere rol in het leven van deze vluchtelingen: meerdere malen per week geeft ze hen (taal)onderwijs. Daarnaast is ze onderwijscoördinator bij NuTwente, een organisatie die de opvang van Oekraïners in Twente organiseert. Zij vindt het belangrijk dat vluchtelingen zich snel de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Hierdoor staan ze niet eindeloos aan de zijlijn, maar vinden ze snel hun weg in onze samenleving. 
 
Mede door haar begaanheid met laaggeletterdheid (zij diende hierover op het congres onlangs een breed gedragen motie in) kon zij snel en adequaat reageren op deze behoefte bij Oekraïense vluchtelingen. Zij vindt dat het vluchtelingenbeleid anders en beter kan en brengt dit in Twente in de praktijk. Om dit voor elkaar te krijgen brengt ze haar kennis van onderwijzen als docent aan de Universiteit Twente, haar culturele bagage als geboren Bulgaarse en haar netwerk als voormalig raadslid op een bijzonder effectieve manier bij elkaar. Ze doet dit op de voor haar kenmerkende bevlogen wijze, met overgave en empathie. 
 
Margarita is in staat om op meerdere niveaus te schakelen en bruggen te slaan. Ze spreekt de taal van de vluchtelingen én bestuurders en beleidsmakers. Via de lokale en regionale media zoals Tubantia en RTV Oost, weet ze de inwoners van Twente te bereiken. Binnen D66 laat zij zien dat het vluchtelingenbeleid anders en beter kan. Met daarin een centrale rol voor onderwijs en taal maar vooral ook het belang van de zelfredzaamheid van vrouwen.

Beeld: margarita jeliazkova