Els Borst Netwerk Lezing 2020: Het vrouwenhart klopt anders

Vorig jaar was het vijf jaar geleden dat onze geliefde Els Borst, partijgenoot en voormalig minister van Volksgezondheid, is komen te overlijden. Ter herinnering aan Els organiseerde het landelijk Els Borst Netwerk toen voor het eerst een speciale lezing. We maken hier nu een jaarlijkse traditie van. Dit jaar werd de lezing gegeven door Angela Maas.




Met de snelheid en wetenschappelijke precisie legde cardiologe Angela Maas, ook VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020, op woensdagavond 5 februari tijdens onze jaarlijkse lezing uit waarom het cruciaal is dat er vrouwelijke waarden in de zorg moeten komen. Mannen en vrouwen zijn namelijk niet altijd gelijk. Bijvoorbeeld als we kijken naar onze harten en de klachten. Nu is de opleiding en bijna overal ook de onderzoekstesten in de spreekkamer enkel gericht op de man en zijn hart(kwalen). Dit geldt soms ook voor medicatie, deze worden niet vergoed of zijn niet beschikbaar. De zaal nam Maas mee in hoe dit volgens haar komt en wat er moet veranderen. Veel van de richtlijnen voor de zorg komen volgens haar uit het old boys netwerk. Maas: ”We moeten toe naar gender equity. Niet iedereen dezelfde fiets, nee de fiets die bij jou past. Individuele zorg. Daar ga ik voor.”
In maart 2010 ontving Angela Maas de Corrie Hermann prijs. Als erelid van de vereniging van vrouwelijke artsen was Els Borst ook bij de uitreiking. ”Ik vond het bijzonder een van mijn grote rolmodellen persoonlijk te mogen ontmoeten. Ik heb haar altijd zeer bewonderd voor haar medische deskundigheid en oog voor de sociaal maatschappelijke context, eigenschappen die zij op zeer natuurlijk wijze in zich had”, zei Maas.

De lezing zorgde voor veel vragen en reacties uit de zaal. Aanwezig waren ook minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en onze nieuwe bewindspersoon op het ministerie van Financiën, staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Zij kreeg een vraag over de kosten van de zorg. Van Huffelen benadrukt hierbij het belang van gendersensitieve zorg. ”Dit kan veel schelen in de kosten als we sneller en beter diagnosticeren en inzetten op levensstijl.”
Nadat ons Tweede Kamerlid Pia Dijkstra de familie van Els verwelkomde en stilstond bij de betekenis van Els als mens, politica maar ook wetenschapper en ethicus sprak Agnes Cremers een krachtige column uit voorafgaand aan de lezing. Cremers is managing director van Bureau Clara Wichmann en oprichter van en F-site en Van Gisteren.

In haar column besteedde ze aandacht aan hoe vrouwen ruimte geven en ruimte nemen, van vroeger tot nu. Als voorbeeld noemde ze drie vrouwen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de vrouwenemancipatie. Jacoba van Tongeren die als verzetsvrouw ruimte moest maken voor mannen, Aletta Jacobs die precies wist hoe personal branding werkte en zichzelf de geschiedenis inschreef en Wilhelmina Drucker. Als oprichter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht was zij veel minder bezig met haar eigen PR en moest ze niets hebben van ‘vrouwen-ophemelarij’. Cremers gaf aan dat ze graag tegen haar dochter zou willen zeggen dat ze later alles kan worden wat ze wil. ”Maar dan moet er wel iets veranderen: wij moeten veranderen. We moeten een einde zien te maken aan de vastgeroeste stereotyperingen en systemen. Maar laten we niet te veel ellebogen, laten we elkaar ruimte geven”, aldus Cremers.

Foto’s EBN lezing
Column Agnes Cremers
Lezing Angela Maas
Presentatie EBN lezing