10 september 2022 13.00-17.00 –

Jaarlijks Netwerk Event
Het jaarlijkse Els Borst Netwerk Event is de gelegenheid voor (niet) leden van het netwerk om elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen en te sparren over ambities. 

In 2022 staat de Els Borst Netwerkdag in het teken van De (on)balans opmaken: Het pad naar échte gelijkheid. Hoewel steeds meer vrouwen de weg naar de politiek weten te vinden, is daadwerkelijke gendergelijkheid in de politiek en ook daarbuiten nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Op deze dag willen we de krachten bundelen en zo het pad naar echte gelijkheid uitstippelen.