8. Wonen en veiligheid

Algemeen
 
Wonen
D66 Eersel pleit voor onderzoek naar de beste invullling van nieuwe ruimtelijke plannen. Welk type bouw levert de meeste beweging op op de woningmarkt? Efficientere woninginvulling voor de verschillende doelgroepen in een specifieke fase van hun leven. 
D66 Eersel wil extra aandacht voor het bouwen in de kernen waar nieuwbouw is achtergebleven. Niet enkel inbreiding maar ook duurzame uitbreiding. 
 
Op dit moment is voor veel huishoudens de energierekening een grotere bedreiging dan huurstijging. Daarom is het van belang passief, duurzaam en cyclisch te bouwen: 0 op de meter en hergebruik van materialen.
 
Bij nieuwbouw en renovatie moet er aandacht worden geschonken aan de toegankelijkheid van gebouw en omgeving voor senioren en mensen met een lichamelijke beperking. Duurzaam betekent ook aansluiten bij ontwikkelingen in de regio zoals brandveilig-leven, ontwikkeld door de brandweer binnen de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
 
Veiligheid
Veiligheid is van groot belang voor de inwoners van de gemeente Eersel. In de nabije toekomst zullen nieuwe technologieën ondersteuning bieden aan het veiligheidsgevoel. D66 Eersel wil dat de gemeente Eersel deze ontwikkelingen bijhoudt en er voor zorgt dat projecten en maatregelen vanuit andere publieke organisaties, zoals de politie en de veiligheidsregio (o.a. brandweer), hand in hand gaan met initiatieven vanuit de eigen inwoners. Veiligheid creëer je immers samen.
 
In samenwerking met de politie is D66 Eersel voorstander van het ontwikkelen van speciale initiatieven gericht op het betrekken van de jeugd bij hun omgeving en het voorkomen van vernielingen en baldadigheden. 
Naast kleine, lokale criminaliteit stijgt de georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant naar ongekende hoogte. Ook de gemeente Eersel wordt daarin niet gespaard. D66 Eersel wil dat de gemeente zich zo goed mogelijk voorbereidt en werkt aan de weerbaarheid van de eigen organisatie en een ondersteuningsprogramma opstart met ketenpartners binnen de veiligheidsketen gericht op het herkennen van verdachte omstandigheden door medewerkers en inwoners, binnen én buiten de bebouwde kom. Want juist ook in het buitengebied ziet de georganiseerde criminaliteit kans toe te slaan.
 
Voor een gezonde woon- en leefomgeving wil D66 Eersel:
 
Dat gezond en duurzaam wonen voor iedereen in de gemeente Eersel bereikbaar is. 
D66 Eersel wil de aandacht voor de ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Eersel sterk vergroten.