1. Inwoners & bestuur

De gemeente Eersel is van haar bewoners. Die inwoners willen graag leven in een gemeente waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Als mensen zich prettig voelen in hun leefomgeving zijn ze ook meer bereid zich in te zetten voor hun gemeente, gemeenschap of leefomgeving. Dit moeten wij als gemeente koesteren en stimuleren want een gemeente kan en moet ook niet meer alles regelen voor haar inwoners. Eigen initiatief van inwoners is belangrijk voor het bedenken van goede ideeën en het implementeren van nieuw beleid. De gemeente moet haar inwoners hiervoor de ruimte bieden. Verder is het van belang dat de gemeente haar inwoners goed blijft informeren over haar beslissingen en haar plannen. 

Als D66 vinden wij openheid in het bestuur en transparantie heel belangrijk. Zo stellen wij bijvoorbeeld voortdurend de vraag of het werkelijk noodzakelijk is om sommige vergaderingen vertrouwelijk te houden. Wij zijn er immers voor de inwoners, dus dienen zij ons zo goed mogelijk te kunnen volgen. 
D66 Eersel staat voor samenwerken, met inwoners, partners, maar ook met andere gemeenten: samen sta je sterk(er).

Voor een gezonde gemeente wil D66 Eersel:

Een ‘samenspraak regeling’ opstellen om inwoners te betrekken. Initiatieven van mensen onderling die passen binnen het gemeentebeleid moet de gemeente zoveel mogelijk faciliteren en open tegemoet treden. De gemeente moet haar inwoners hiervoor de ruimte bieden. Hiertoe stellen wij voor om te komen tot een zogenaamde ‘samenspraak regeling’. In een ‘samenspraak regeling’ wordt vastgelegd hoe burgerbetrokkenheid concreet vorm kan krijgen op een manier die verder gaat dan alleen inspraak.