7. Maatschappij & Samenleving

Sociaal liberalisme laat zich uitleggen als maatwerk voor het individu om er als samenleving krachtiger uit te komen. Voor hen die dat nodig hebben, moet de gemeente én gemeenschap klaar staan. De gemeente heeft daarbij een faciliterende, voorlichtende en preventieve rol. 
 
 
Uit onderzoek blijkt dat de lockdowns van de afgelopen twee jaar schadelijk waren voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze jeugd. De komende jaren wordt er nog onderzoek gedaan naar de langdurige gevolgen. Maar ook voor corona hadden we al te maken met kwetsbare jongeren. Aandacht voor de jeugdzorg, mentale weerbaarheid en digitale veiligheid zijn belangrijk. En omdat voorkomen beter is dan genezen wil D66 Eersel meer inzetten op preventieve activiteiten voor de jeugd. Zo moet sport en bewegen voor alle jeugdigen, maar ook volwassenen, in Eersel mogelijk zijn en moeten initiatieven van jeugd gesteund worden door de gemeente. 
 
 
Voor een gezonde jeugd wil D66 Eersel:
 
De continuïteit van de (jeugd)zorg waarborgen, ook als het rijk niet thuis geeft.