6. Zorg, Welzijn & Onderwijs 

Meer dan 20 miljoen euro (bijna 40%) van de gemeentebegroting gaat over onderwerpen als Zorg, welzijn, onderwijs en sociale voorzieningen. Een groot deel daarvan zijn verplichte wettelijke taken. Dit zijn belangrijke onderwerpen omdat ze gaan over onze inwoners en hun welzijn. Daarvoor zijn we  samen verantwoordelijk. D66 Eersel zorgt graag voor haar inwoners, maar waar het zelfstandig kan, met het netwerk om ons heen, dan kost het minder geld. 
 
De grootste winst in de zorg zit in preventie. Op dit vlak kan innovatie en datagedreven werken een oplossing bieden. 
Onderwijs
De afgelopen tien jaar is de kansenongelijkheid in het onderwijs opgelopen. De achtergrond en het opleidingsniveau van ouders blijkt nog steeds van effect op het schooladvies van kinderen. Het maakt dus uit waar je wieg staat en dat vindt D66 Eersel niet eerlijk. Als lokale overheid heeft de gemeente geen invloed op het onderwijsprogramma van een school en dus geen invloed op het verkleinen van die verschillen in het onderwijs. Wel kunnen we onze lokale zorgen delen met de landelijke lijn. Daarnaast kunnen we buitenschools kijken hoe we kunnen helpen. Bijvoorbeeld door (jonge) ouders voor te lichten of te helpen. Een kind wat dagelijks voorgelezen wordt zal taalvaardiger zijn dan een kind wat niet voorgelezen wordt. Met laagdrempelige adviezen en hulp kunnen we, voordat de schooljaren beginnen, het verschil verkleinen. Zo hebben alle kinderen van Eersel een even kansrijke start. Lokale initiatieven hierin zijn meer dan welkom.  
Voor een gezonde gemeente wil D66 Eersel:
D66 Eersel wil dat er veelvuldiger en systematischer wordt geëvalueerd.
D66 Eersel is voorstander van (private) kleine en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk ondersteunen. Dergelijke initiatieven ontstaan bij voorkeur ‘bottom up’. Regelgeving die de initiatieven in de kiem smoort, willen we zoveel mogelijk wegnemen en waar dit nuttig is zal de gemeente initiatieven bevorderen. 
 
D66 Eersel vertrouwt op de eigen kracht van mensen maar realiseert zich ook dat sommige mensen niet op eigen kracht voort kunnen. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten, ouderen en inwoners met een beperking.
Alle kinderen in de gemeente Eersel een kansrijke start biedenAls we de verschillen willen verkleinen voor onze jeugd moeten we ons onderwijs herstructureren. D66 Eersel wil daar niet op wachten en alvast aan de slag met het verkleinen van de verschillen voordat de schoolcarrière begint. 
D66 Eersel wil de invoering van passend onderwijs in de komende vier jaar beter monitoren en evalueren. Goed en passend onderwijs heeft een preventieve werking op problemen later.  Jeugdzorg en onderwijs moeten binnen één bestuurlijke portefeuille ondergebracht worden om deze synergie te bewerkstelligen.