5. Lokale economie en ondernemerschap

Ondernemers zijn de motor van de (lokale) economie en werkgelegenheid. Zij verdienen daarom bijzondere aandacht. De gemeente Eersel moet haar inwoners de mogelijkheid bieden economische activiteiten te ontplooien en de ondernemer indien nodig te ondersteunen en te ontzorgen. De overheid moet zich een faciliterende rol aanmeten en haar inwoners de vrijheid geven hier gebruik van te maken.
 
De detailhandel is belangrijk voor de leefbaarheid, maar de leefbaarheid is ook belangrijk voor de detailhandel. De detailhandel heeft het echter moeilijk. De toekomst vraagt wellicht om een ander type winkels en de transitie daarnaartoe vraagt om een open mind en flexibiliteit. De gemeente Eersel kan niet sturen op uitgaven, maar wel op wat ondernemers wel en niet mogen. Daar waar bestemmingsplannen nieuwe ontwikkelingen onterecht in de weg staan, wil D66 dat de gemeente Eersel zoveel als mogelijk gaat denken en handelen  in de geest van de nieuwe omgevingswet. Deze omgevingswet gaat zorgen voor flexibiliteit die inwoners en ondernemers anno 2022 soms nodig hebben om hun plannen tot uiting te laten komen.
 
Een zeer belangrijke levensader van de Kempengemeente en daarmee de gemeente Eersel betreft het toerisme. Onze mooie Kempen en gemeente worden al heel aantrekkelijk gevonden door menig toerist. Wat D66 Eersel betreft, gaat de gemeente verder op de ingeslagen weg en zorgt de gemeente voor promotie van zichzelf. 
 
Voor een gezonde gemeente wil D66 Eersel:
 
D66 Eersel wil een flexibeler vestigingsbeleid voor bedrijvigheid met een juiste balans tussen levendigheid en leefbaarheid. 
 
Toerisme is voor D66 Eersel een speerpunt in het lokale economische beleid, maar de gemeente laat ondernemen aan ondernemers over. Dit moet zich onder andere uiten door een belangrijke rol voor de gemeente in het promoten van de gemeente Eersel en het openstaan voor en ondersteunen van initiatieven van ondernemers die de gemeente Eersel nog aantrekkelijker willen maken. De gemeente Eersel moet terughoudend zijn in investeren van gemeenschapsgeld in initiatieven voor toerisme.