4. Financiën

D66 Eersel staat voor een transparante gemeente. De gemeentefinanciën moeten inzichtelijk zijn voor haar inwoners. De afgelopen jaren zijn stappen gezet met bijvoorbeeld een infographic van de begroting, waarbij visueel wordt waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. 
De Onroerend Zaak Belasting,  is geen sluitpost maar een uitgangspunt om dit zo laag mogelijk te houden. Betrek inwoners hierbij en maak het inzichtelijk en voor iedereen te begrijpen. De lastendruk willen we waar mogelijk verlagen. D66 Eersel pleit er dan ook voor om het lokale belastinggebied te vergroten en de inkomstenbelasting te verlagen. 
D66 Eersel pleit voor een openbaar subsidieregister. Het is immers gemeenschapsgeld en iedereen mag weten wie wat krijgt.
 
Voor een gezonde gemeente wil D66 Eersel:
 
D66 Eersel wil een duurzame en transparante begroting waarin ruimte is voor investeringen. Duurzaamheid mag daarbij best iets kosten.
D66 Eersel is voorstander van een openbaar subsidieregister