3. Duurzaamheid, natuur & milieu

Het nieuwe regeerakkoord in Den Haag is het groenste ooit, maar eigenlijk is het te laat. We moeten redden wat er te redden valt. De gemeente Eersel en Kempengemeente hebben al goede stimulerende initiatieven, zoals KempenEnergie en de deelname aan de “Duurzame Huizen Route” waarbij inwoners hun huis openstellen en uitleg geven over hun route naar een duurzame(re) woning. Het begint tenslotte bij onze inwoners en als lokale overheid moeten dit soort initiatieven gefaciliteerd en ondersteund worden.  
 
De kwaliteit van onze lucht is uitermate belangrijk, en in een gebied als de onze bijzonder kwetsbaar.  D66 Eersel heeft zich hard gemaakt voor een meetnetwerk om luchtkwaliteit te kunnen meten. We zien graag een digitaal dashboard waarop overheid in inwoner kan zien wat de data is om zo onze luchtkwaliteit te kunnen monitoren en gericht maatregelen te kunnen nemen.
Het vliegveld en de A67 zijn actoren die van grote invloed zijn op de luchtkwaliteit in onze gemeente. Daarom zijn we blij met het rapport van Van Geel en dienen we in februari 2022 een motie in genaamd “afspraak is afspraak” waarbij we het college oproepen om aan de overlegtafel Eindhoven Airport ook stevig stelling in te nemen tegen het afwijken van gemaakte afspraken.
Daarnaast kijken we graag naar nieuwe mogelijkheden of initiatieven die bijdragen aan de luchtkwaliteit in onze dorpen. Misschien wel een regionale HUB bij afrit Eersel, om zo minder verkeer door onze dorpen te krijgen. Maar ook initiatieven van de Venco Campus rondom de agrarische sector volgen wij vol interesse. 
 
 
Voor een gezonde gemeente wil D66 Eersel:
 
Dat inwoner gestimuleerd en ondersteund worden bij het nemen van preventieve- en verduurzamingsmaatregelen
Een fonds waarin uitgeleende investeringen voor energiebesparing teruggestort worden. Op deze wijze kan het geld opnieuw worden ingezet voor andere energiebesparende leningen.
Een openbaar dashboard waaruit zowel overheid als inwoners de luchtkwaliteit en geluidsbelasting kunnen uitlezen en er gericht maatregelen genomen kunnen worden. 
Bij grote investeringen een generatie/klimaattoets invoeren, waarbij naast de financiële kant van de zaak, ook de maatschappelijke- en duurzaamheids- kosten en baten in beeld worden gebracht.