2. Innovatie & Informatie

Acht jaar geleden heeft D66 Eersel de weg ingezet om Big Data te vergaren. Er is veel te doen over al die informatie. Het is belangrijk dat de overheid zorgvuldig omgaat met de gegevens van haar inwoners.  Hoe kunnen we data gebruiken om onze inwoners te helpen? Denk bijvoorbeeld aan het kleiner maken van de verschillen in onze maatschappij. Kunnen we met dwarsverbanden leggen tussen informatie bijvoorbeeld indicatoren vinden waardoor we vroegtijdig bij kunnen sturen. Kunnen we met behulp van informatie onze jongste kinderen een gelijke en kansrijke start bieden. Wist u bijvoorbeeld dat criminele jeugd één ding gemeen heeft: schoolverzuim. Natuurlijk worden niet alle kinderen die van school verzuimen later crimineel. Maar als we dit weten kunnen we hierop anticiperen en daarmee onze jeugd helpen. Zo wordt informatie op een positieve manier gebruikt. 
Over het vraagstuk hoe je data gaat gebruiken moet echter goed gesproken worden en duidelijke randvoorwaarden. Er hoort een ethische discussie bij: wat kan wel en wat kan niet. En hoe gaan we dat dan vertalen in beleid. D66 Eersel wil hier de komende vier jaar aan gaan werken. 
Voor een gezonde gemeente wil D66 Eersel:
 
Een wethouder met de portefeuille innovatie en informatie expliciet benoemen. Deze wethouder is integraal verantwoordelijk voor vernieuwing en verbetering. Innovatie moet nog meer dan nu betekenen dat beleidsterreinen met elkaar verbonden worden en dat ambtenaren uitgedaagd worden om buiten de geijkte paden te kijken.
Dat de gemeente Eersel informatieveiligheid uitdraagt binnen haar eigen organisatie, de raad en naar haar inwoners. Digitalisering biedt al veel kansen, maar informatiebeveiliging & de bescherming van privacy moet gewaarborgd zijn conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).