Voorbeschouwing

Door omstandigheden is raadslid Paul van Boxtel van D66 afwezig en zal het lokale, sociaal-liberale geluid van D66 Eersel niet te horen zijn in de raadsvergadering van 31 mei. Om desondanks de mening van D66 Eersel over 2 belangrijke onderwerpen, namelijk de toekomst van het Kempenmuseum en de geluidswal langs de A67, te delen met de inwoners en andere fracties kiest D66 Eersel ervoor haar mening via haar website en de social media te delen.

Toekomst
Kempenmuseum

Vooropgesteld, voor D66 Eersel is cultuur geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Voor wat betreft het Kempenmuseum geldt dat “wanneer je niet weet waar je vandaan komt, je ook niet weten waar je naar toe moet”. We dragen dan ook het Kempenmuseum en de Canon van de Kempen een warm hart toe.
 
Hoe belangrijk D66 Eersel cultuur ook vindt, in de begroting van €51,1 miljoen staat er slechts €1,8 miljoen euro begroot voor cultuur, sport en recreatie. Dat is slechts 3,5 % van de begroting. D66 Eersel heeft dan ook erg kritisch gekeken naar het raadsvoorstel waarin er bijna €2,7 miljoen aan krediet wordt vrijgegeven voor de herontwikkeling van het Kempenmuseum. Deze investering is dus €900.000 hoger dan de gehele begroting voor cultuur, sport en recreatie!
 
Het raadsvoorstel omvat vele, mooie interessante aspecten zoals de Canon van de Kempen, Eersel en het Kempenmuseum als cultuurpoort en cultureel centrum van de Kempen, vernieuwing van het museum zodat het een breder publiek aantrekt en een looproute naar het museum toe. De financiële onderbouwing is, naast dat het een erg grote investering is, echter wankel. Ten eerste is het gestoeld op aannames met betrekking tot stijgende bezoekersaantallen. D66 Eersel plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid. Ten tweede wil men exploitatievoordelen halen (naast de investering van bijna €2,7 miljoen moet de gemeente het exploitatietekort van €67.000 per jaar aanvullen) in samenwerking met Visit Eersel, maar deze zijn nog niet onderzocht. Ten derde wil men voor tonnen aan subsidies binnen halen. Echter is ook dit niet voldoende onderzocht om hier zekerheid over te verschaffen. 
 
Wat D66 Eersel betreft, komt dit raadsvoorstel te vroeg. Er zou sowieso duidelijkheid moeten zijn over de samenwerking met Visit Eersel en de subsidies. Pas dan weten de inwoners van Eersel waar zij aan toe zijn. Daarnaast raakt dit raadsvoorstel door de grote investering een fundamentele discussie. De gemeente Eersel is niet arm, maar is zeker ook niet rijk. 
 
D66 Eersel is niet tegen het Kempenmuseum, geschiedenis of cultuur. Echter zijn wij van mening dat het nu geen verstandig, prudent beleid is om in deze tijd bijna €2,7 miljoen vrij te maken met alle uitdagingen die op ons af komen: de energietransitie, aanpassing landschap door klimaatverandering, stikstofproblematiek, wooncrisis, vluchtelingen en de gevolgen van de inflatie voor de minima. Dat mag best een beetje minder. De slogan van het nieuwe Kempenmuseum is niet voor niets “Innovatie door schaarste”.
 

Energieopwekkende geluidswal.

Zoals bekend is D66 Eersel al jaren een van de voorvechters van een groen en duurzaam beleid binnen de gemeente. Het verschil met een aantal andere partijen is dat die dit ook prediken, maar te weinig de daad bij het woord voegen. Dat geldt nu ook weer. De oplossing lijkt erg duurzaam en goed voor de inwoners, maar dat valt in de praktijk erg tegen. De energieopwekkende geluidswal is wat D66 betreft een slecht idee. Niet omdat het geluid reduceert of omdat het groene energie opwekt, maar wel omdat de combinatie veel te weinig oplevert in vergelijking met de kosten. 
 
Energieopwekking is enorm belangrijk, dat laat de huidige wereldsituatie wel zien. Ook geluidsreductie langs de A67 is belangrijk, vraag dat maar aan de inwoners langs deze snelweg. Maar volgens D66 Eersel is een combinatie van de twee geen goed idee. Het is simpelweg te duur voor de minimale geluidsreductie en beperkte energieopwekking. Daarnaast wordt in het beoogde plan geen geluidswal ter hoogte van Steensel geplaatst en is de geluidwal maar enkel, waardoor we vrezen dat het geluid juist weerkaatst richting de overzijde en daar dubbel zo sterk is. 
 
Voor ons is het noodzaak om in te zetten op geluidsreductie, aangezien langdurige geluidsoverlast bewezen gezondheidseffecten heeft. We staan immers voor een gezonde gemeente! Een koppeling met energieopwekking is in principe mooi, maar moet een extra zijn en niet ten koste gaan van de geluidsreductie. De energieopwekking is daarbij dusdanig beperkt dat het ons te weinig helpt bij het realiseren van de duurzaamheidsambities. Wel ondersteunen we het zoeken naar oplossingen in samenhang met de natuur, maar helaas levert dit niet genoeg geluidsreductie. D66 Eersel is tegen dit raadsvoorstel, omdat onze inwoners langs de A67 een een volwaardig geluidsscherm met voldoende reductie verdienen. Daarbij willen we voor alle inwoners investeren in effectieve opwekking van groene energie. Wij houden niet van half werk en dat is het nu wel!