Winkels in Dronten mogen elke zondag open.

Winkeliers zijn prima in staat een eigen keuze te maken of ze meedoen aan een zondagsopenstelling. Dat was voor D66 de kern van een interessante discussie onlangs in de gemeenteraad.

Tijdens de Corona crisis heeft het toenmalige college besloten supermarkten de mogelijkheid te bieden om langer open te zijn op zondag. Doel was te voorkomen dat grote groepen mensen tegelijkertijd in één ruimte bijeen kwamen. Het huidige college stelde voor om die verruimde openingstijden permanent te maken. Nog steeds alleen voor de supermarkten.
De VVD nam het voortouw voor een amendement waaronder D66, Leefbaar Dronten, Groen Links en PvdA van harte hun handtekening zetten. Hierin werd het college opdracht gegeven die ruimte toe te passen voor alle winkels. Dus niet alleen supermarkten, maar ook andere branches, zoals een kledingwinkel of drogist. Maar ook voor de perifere detailhandel, zoals een bouwmarkt. Vanuit met name de Christen Unie en CDA werden veel bezwaren opgevoerd, zoals het moeilijk verkrijgen van personeel en de versnippering van het winkellandschap. Maar daar gaat de politiek niet over; ook dat is een verantwoordelijkheid van de winkeliers zelf. De CU gunde iedereen nog een collectieve rustdag. Die gunt D66 ook, maar niet opgelegd door de politiek. Bij de stemming bleek een kleine meerderheid het amendement te ondersteunen. D66 en VVD hebben overigens de winkeliers geadviseerd onderling afspraken te maken over welke zondagen zij open willen gaan. Met de nadruk op WILLEN en niet MOETEN.