Eindelijk (beperkte) avondopenstelling milieustraat.

D66 pleit al jaren voor openingstijden van de milieustraat die beter aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners.

D66 pleit al jaren voor openingstijden die beter aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners. Als er, zoals nu, sprake is van bijna volledige werkgelegenheid betekent dat het overgrote deel van onze inwoners niet in staat is overdag zijn/haar afval bij de Milieustraat af te leveren. Je kan dan op zaterdag aansluiten bij al die andere inwoners voor wie dit geldt. Het college heeft nu besloten in de maanden mei en juni de Milieustraat open te stellen op donderdagavond van 17.30 – 19.30 uur. Dit geldt ook voor de periode 1 – 15 september. Volgens D66 wethouder Lazise Hillebregt is het in die periodes drukker dan gebruikelijk bij de Milieustraat. Dit zal zeker tezamen met de uitbreiding van de Milieustraat leiden tot een betere bereikbaarheid en doorstroming. Wat D66 betreft wordt de avondopenstelling een vast gegeven.