D66 in de coalitie!

Op 12 mei treedt het nieuwe college aan. CDA, Leefbaar Dronten, SP en D66 hebben elkaar gevonden. In de gemeenteraad is de coalitie goed voor 16 van de 27 raadszetels. Op maandag 2 mei presenteerden de coalitiepartners hun coalitieakkoord op hoofdlijnen. Rond thema’s waar de partijen elkaar snel op konden vinden zijn contouren geschetst. Daarbij vinden de deelnemende partijen dat het vormen van een sterk en collegiaal team het fundament is waarop zij de komende vier jaar bouwen aan de toekomst van Dronten. Het team ziet ernaar uit om nauw met de gemeenteraad samen te werken om invulling te geven aan de geschetste contouren.

‘”Voor ons worden onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners het vertrekpunt van ons handelen”, licht Siert Jan Lap toe (CDA), voorgedragen wethouder Bestuurlijke vernieuwing. “De komende vier jaar willen we zichtbaar en bereikbaar zijn en in contact zijn met onze samenleving. We zijn daar waar het gebeurt zodat we goed in kunnen spelen op wat er leeft. We kijken er als coalitie naar uit om samen met de samenleving, gemeenteraad en gemeentelijke organisatie te bouwen aan de toekomst en vertrouwen!”

Voorgedragen wethouder van het nieuw te vormen college, Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) geeft aan ruim aandacht te hebben voor het betrekken van de samenleving als het gaat om de ontwikkeling van de gemeente Dronten. ‘Welk Dronten wij willen zijn, kunnen en willen wij niet alleen beantwoorden. Dat antwoord vinden we in de samenleving en daarvoor hebben we goed te luisteren.’

“Bij goed luisteren, hoort ook dat we maatwerk leveren, daar waar het knelt.” vult voorgedragen wethouder Peter Duvekot aan (SP). Als inwoners tussen wal en schip vallen, zetten wij ons voor hen in. Dat doen we samen met onze maatschappelijke partners.”

Voorgedragen wethouder Lazise Hillebregt (D66) wil met het nieuwe college meebewegen met de samenleving: ‘We gaan voor een wendbare, duurzame gemeente en passen ons aan waar het nodig is en doen wat er nodig is. Dat doen we niet verkokerd, maar integraal. Dat geldt voor de opgaven die we tegenkomen in de nabije toekomst, maar ook voor de uitdagingen die er nu al zijn, zoals die van klimaat, duurzaamheid en de energietransitie.”

We hebben hard gewerkt de afgelopen periodes om ons eigen geluid te laten horen, toen nooit met de gedachte dat dat ons een plek in de coalitie zou opleveren. Een compliment dus vooral naar de fractie! De energie en onze D66 visie is terug te voelen in het coalitie akkoord. Heel trots op!

Reactie Lazise Hillebregt