Luc van der Wal

Luc van der Wal - Beeld: Ben Eekhof Fotografie

”Het bestuur van Dronten gaat ons allemaal aan. Dan moet je ook bereid zijn mee te doen.”

  • 75 jaar
  • Dronten

Daarom ben ik voor de gemeenteraad kandidaat voor D66. Al jaren actief voor D66 vind ik een openbaar bestuur dat goed nadenkt, iedereen met respect behandelt en in openheid belangen afweegt, nog steeds iets om je druk voor te maken. Het openbaar bestuur is te belangrijk om het alleen aan beroepspolitici over te laten.

Lievelingsplek in je gemeente?

Randmeerbossen

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De ruimte die er is benutten zodat iedereen er wat aan heeft.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Bij wat aan de orde komt achterhalen waar het echt om gaat.
  • Publieke discussie laten beginnen voordat het college een plan indient.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

De laatste verkiezingsleus vat het heel goed samen:
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen