Leendert Molendijk

Leendert Molendijk - Beeld: Ben Eekhof Fotografie

”Dronten vaart wel bij een sterk D66!”

  • 62 jaar
  • Dronten
  • Hij/hem

Als bestuurslid en de vorige raadsperiode als burgerraadslid heb ik ervaren dat het energie geeft om zo ‘dicht bij huis’ politiek actief te zijn. De gemeenteraad gaat over onze eigen directe omgeving. Met mijn achtergrond in landbouw. wetenschappelijk onderzoek, brede interesse in wat er in ons dorp speelt maar ook in de ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau, wil ik de komende raadsperiode graag mijn democratisch steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons dorp.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Begin van de Ketelmeerdijk komend vanaf de Colijnweg. Hier heb je zicht op het water en de akkers. Je ziet aan beide zijden van de imposante dijk het hoogteverschil tussen water en land. Hier realiseer je je dat we in een bijzondere omgeving wonen, door mensen gemaakt. De uitgestrekte landerijen en de daar liggende proefvelden maken duidelijk wat een mooi landbouwgebied dit is. Ruimte en groen dat maakt Dronten voor mij tot een heerlijke woonplaats.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De kernen van Dronten bieden ruimte aan huidige en toekomstige bewoners om te leven in een omgeving met ruimte, groen en een open samenleving die een ieder kansen biedt.
De schaalsprong die we gaan maken geeft ons eenmaal de kans om dit goed te doen, gebaseerd op een integrale kijk op wonen en leven. We hebben de kans om samen met boeren, akkerbouwers, natuurliefhebbers en dorpsbewoners een realistische ontwikkeling in gang te zetten naar een duurzame en bio diverse leefomgeving. Inbedding van de kernen in groene verbindingszones met overgangen van de dorpskernen naar akkerbouw en veeteelt zijn voor Dronten een lonkend perspectief.
We hebben de kans door de groei van het aantal inwoners het voorzieningenniveau op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Mijn inzet zal zijn om de discussie in de gemeenteraad naar buiten te richten om zo grotere stappen te durven zetten. Al te vaak zijn we nu nog aan het kruidenieren. Met de schaalsprong in het vooruitzicht is kruidenieren een gevaarlijk werkwijze.
  • Ook op het gebied van energie moeten we keuzes maken. Geen zonneweiden op de beste landbouwgronden ter wereld zolang vele vierkante kilometers daken werkeloos in de zon liggen. Platte daken op de industrieterreinen worden daarbij met voorrang aangepakt.
  • Ik wil me inzetten om in nauw contact met de provincie de visie op het buitengebied verder te ontwikkelen en uit te voeren zodat de dorpen geen los staande eilanden in hun omgeving blijven.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Als liefhebber van geschiedenis zijn historische werken, historische romans en biografieën mijn favorieten.
Een klassieker voor mij is Overvloed en onbehagen door Simon Schama uit 1988. Dit boek maakte mij duidelijk hoezeer we zijn gevormd door onze geschiedenis en hoe ons dagelijks opereren daardoor wordt beïnvloed. Er blijkt eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Geen enkele reden om te berusten natuurlijk!

Wat is je laatst bezochte evenement?

Concertgebouw orkest, Brahms gedirigeerd door de Zweed Blomsted. Een hoog bejaarde dirigent die het orkest tot in de puntjes weet te leiden en het beste eruit weet te halen.
Niets mooiers dan dit live mee te maken.