Openbare bijeenkomst “Landbouw (maar dan anders… )”

In samenwerking met de fractie van D66 Emmen organiseert de afdeling D66 Zuidoost Drenthe een openbare themabijeenkomst over
Landbouw (maar dan anders)…“.

Meer informatie over locatie en tijden vind je in onze agenda.

Stikstofproblematiek

De stikstofproblematiek vraagt dringend om een krachtige, samenhangende en vastberaden aanpak na jarenlang pappen en nathouden. Maar wel zodanig dat er toekomst is voor “minder intensieve” landbouw. Dat kan alleen als alle betrokkenen zich sterk maken voor een redelijk compromis. Onze ultieme probleemoplosser “moeilijke dossiers” de heer Remkes heeft onlangs zijn stikstofrapport uitgebracht, daarmee is weliswaar de problematiek en oplossingsrichting (opnieuw) benoemd maar natuurlijk bepaald nog niet opgelost. 

Landbouw Anders

In de themasessie over “Landbouw Anders” gaan we in gesprek over dit “dossier”: hoe kijkt Bouchra Zouine, kandidaat voor D66 Provinciale Staten bij de verkiezingen 2023 aan tegen een toekomstgerichte landbouw in Drenthe.
Vervolgens laat Alex Datema (een van de gesprekspartners van Remkes), voorzitter van BoerenNatuur en een man uit de praktijk, want zelf veehouder, zijn licht schijnen over o.a. natuurinclusieve landbouw.

Tenslotte kijken we ook naar een voorbeeld van hoe er zelf mee aan de slag te gaan en initiatief te tonen, aan de hand van Mariska Pater, voorzitter van Herenboeren Assen, onderdeel van Herenboeren Nederland, een organisatie die burgers ondersteunt bij de ontwikkeling van natuur gedreven coöperatieve Herenboerderijen, als een groeiend alternatief voor het huidige voedselsysteem.

Doe mee, sluit aan!

De bijeenkomst staat onder leiding van Marco de Jonge, D66 Emmen, Martine Stulp treedt op als moderator bij de paneldiscussie ter afsluiting van deze bijeenkomst.

Wij hopen jullie in groten getale te mogen verwelkomen op deze bijeenkomst over een onderwerp dat zeker in onze provincie om daadkracht, wederzijds begrip en een toekomstgerichte oplossing vraagt die ruimte biedt aan natuur en landbouw (maar dan anders).
Wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan van te voren op door een mailtje te sturen aan [email protected]


Met vriendelijke groet,

namens de fractie van D66 Emmen en het bestuur van D66 Zuidoost Drenthe,

Joey Koops, fractievoorzitter D66 Emmen
&
Anton Augustijn, voorzitter D66 afd. Zuidoost Drenthe