Bouchra Zouine

Bouchra Zouine - Beeld: Marcel J. de Jong

Het is tijd om te denken en te handelen vanuit het bruto maatschappelijk nut, in plaats van het bruto economisch product.
Onze leefomgeving is voor ons allen belangrijk, voor onze welzijn en welvaart.
Stad en platteland staan in verbinding en versterken elkaar. De politieke en economische keuzes die we vandaag maken, hebben direct invloed op onze leefomgeving vandaag en de toekomst van onze kinderen. Drenthe is van ons allemaal.

  • 53 jaar
  • Tetouan
  • Beilen
  • Zij/haar

Mijn overtuiging is dat klimaat, natuur, voedsel en biodiversiteit geen zaak zijn van rechts of links. Niet van met de ruggen naar elkaar.
Drenthe is rijk aan diversiteit: haar geschiedenis, haar inwoners, haar landschap, haar natuur en economie, onze dorpen en steden zijn daar de getuigen van.

Het is diezelfde diversiteit die ons kansen biedt om samen te kiezen voor een democratische, duurzame en harmonieuze toekomst. 

We werken aan de grote maatschappelijke opgaven waar Drenthe voor staat, samen met inwoners, organisaties en bedrijven.
Het is ons aller verantwoordelijkheid om onze natuur en economische activiteiten in balans te brengen naar de draagkracht van bodem, water en lucht. Iedereen heeft recht op een gezonde, groene en leefbare omgeving.

Wat betekent D66
voor jou?

Voor mij is D66 een progressieve, pragmatische en positieve partij. Een vereniging van maatschappelijk betrokken jonge en oude mensen met ambitie. Andere tijden, vragen om andere oplossingen. Ons niet laten verrassen, maar samen werken aan onze toekomst.
Kijken naar wat WEL kan!

Lievelingsplek in Drenthe (en waarom?)

Wonen in Drenthe geeft mij een permanent vakantiegevoel. Het is dan lastig kiezen, de prachtige heide, bossen en waterplassen zijn nooit ver weg van de bruisende culturele evenementen in de steden die ik ook graag bezoek. 
Toch kiezen? De Brunstingerplassen, dicht bij huis, kom ik daar tot rust tijdens een wandeling en in de zomer een fijne plek om met mijn kinderen te picknicken. 

Welke kansen zie jij
voor Drenthe?

Drenthe is bij uitstek een provincie die geschikt is om zich te ontwikkelen tot de Green Valley van Nederland. Wij kunnen een voortrekkersrol nemen door meer te investeren duurzame kenniseconomie, in Natuur inclusieve landbouw, het opwekken van groene energie, gezonde wijken temidden van een fauna en flora, rijk aan dier- en plantsoorten.

Wat zijn zaken die
D66 Drenthe zou
moeten veranderen?

De afgelopen vier jaar als commissielid heb ik ervaren dat onze grondhouding “kijken naar wat wél kan” een succesformule is gebleken, en hiermee oplossingen te bieden aan onze inwoners, ondernemers, organisaties en onderwijsinstellingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de realisatie van kleine windmolens op agrarische bedrijven, groene schoolpleinen en meer kansen voor social impact ondernemers.

Mijn wens is dat de fractie zich komende periode zal richten op o.a.:

  • vergroten van het biologische landbouw areaal in Drenthe
  • realisatie van een groene corridor door de natuurgebieden te verbinden
  • uitbreiding infrastructuur welke noodzakelijk is voor bereikbaarheid en economie
  • een internationaal kennis/onderzoek onderwijsinstelling
  • een verplicht ‘groenplan’ voor grote bedrijven en projectontwikkelaars