Bespreking werkplan 2023 – Sociale Agenda

We zien de kansenongelijkheid, armoede, laaggeletterdheid en digitale ongelijkheid in de samenleving.
We zien de eenzaamheid van mensen en de behoefte aan goede zorg, vitaal ouder worden en het woonprobleem.

D66 wil ook zoeken naar oplossingen en het liefst zo snel mogelijk er mee aan de slag. 

D66 mist concrete
doelen en resultaten

In de evaluatie van de sociale agenda lezen we dat er veel projecten gesubsidieerd zijn. Bij elk project denken we, dat is mooi dat het gebeurt, maar ook wat zou er gedaan zijn en wat heeft het opgeleverd?
Wat is het resultaat?

Hoeveel mensen leven er nu niet meer in armoede? Hoeveel mensen zijn niet meer laaggeletterd, eenzaam, ongezond, vol stress, achtergesteld, in de schulden na drie jaar sociale agenda Drenthe?

D66 mist concrete doelen en mist een plan met richting.

D66 vindt het belangrijk dat de mensen waar het om gaat zelf betrokken worden. Immers, zij weten het beste wat ze nodig hebben.

De overgebleven middelen die voor 2023 nog beschikbaar zijn kunnen wat ons betreft gebruikt worden om een concreet plan op te stellen waar de volgende Statenperiode aan gewerkt kan gaan worden. 

We willen aan de slag met doelen die toetsbaar en realistisch zijn. Willen we nog kinderen laaggeletterd van school af zien gaan? Hoe kunnen we generatie armoede doorbreken? 

In juli 2020 heeft de fractie van D66 gevraagd om meer concrete doelen in de uitvoering.

Toezegging Gedeputeerde Kuipers leidde tot … bewuste keuze om die toezegging niet
na te komen.

De Gedeputeerd heeft dit toegezegd.
Hij zou bij de uitvoering (in de werkplannen) er op toe zien dat er concrete doelen zouden komen in samenspraak met inwoners en instellingen.
Nu lezen wij dat het een bewuste keuze is geweest dat dit niet is gedaan. Waarom heeft de Gedeputeerde niet gemeld dat hij deze toezegging niet ging uitvoeren?

Ook de tussenevaluatie door RadarAdvies concludeert dat dit niet een handige keuze is geweest!
Wat hebt u daarvan geleerd?

Voor D66 was én is dit een belangrijk onderdeel van alle projecten.
Op naar een concreet plan waarin we samen met ervaringsdeskundigen, inwoners en organisaties werken aan de vraagstukken uit de sociale agenda.