D66 blij met hoe college valse paspoorten voorkomt

D66 Diemen wil geen ruimte bieden aan ondermijnende criminaliteit. De afgelopen weken verschenen er diverse verontrustende berichten in de media over hoe criminelen aan valse paspoorten wisten te komen. Daarom heeft D66 hierover vragen gesteld aan het college. Het college heeft in het antwoord laten weten hoe Diemen fraude voorkomt.

Diemen zit er bovenop

We zijn erg blij dat het college hier zo goed bovenop zit. De ambtelijke organisatie heeft de processen goed op orde, waardoor het in Diemen heel moeilijk is om fraude te plegen met paspoorten.

De antwoorden van het college

Het college heeft onze vragen als volgt beantwoord:

 • Zijn er in Diemen in de afgelopen jaren gevallen van fraude door ambtenaren bij Burgerzaken bekend?
  Nee.

 • Heeft het college zicht op hoe vaak deze en andere procedurele afwijkingen in Diemen zijn voorgekomen in de afgelopen jaren? Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? Zo nee, hoe wil het college hier inzicht in krijgen?
  Gemeente Diemen doet elk jaar een Zelfevaluatie Reisdocumenten, zoals verplicht is gesteld in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. Het onderzoek is gericht op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten, bestaande uit wettelijke verplichtingen en aanvullende kwaliteitsmaatregelen. Het is een lijst met vragen waarbij men punten krijgt indien een proces geheel of gedeeltelijk volgens regelgeving of aanbeveling wordt uitgevoerd. Bij de meest recente zelfevaluatie had gemeente Diemen een score van 98,0%, en zit daarmee boven het landelijke gemiddelde voor gemeenten van 96,4%.

  De staatsecretaris stelt in haar brief: “Bovendien zal functiescheiding worden ingezet, zodat de aanvraag en uitgifte niet door eenzelfde medewerker kan worden gedaan. Dit laatste is de oplossing voor het merendeel van de geconstateerde procedurele afwijkingen in het aanvraagproces.”
  Dit is al staand beleid bij de afdeling Burgerzaken. De aanvraag wordt gedaan door een medewerker Burgerzaken, en de uitgifte wordt gedaan door een medewerker KCC/receptie.

 • Welke maatregelen zijn er in Diemen genomen om procedurele afwijkingen en/of fraude bij Burgerzaken door ambtenaren inzichtelijk te maken en te voorkomen? En in hoeverre lukt het om deze maatregelen ook uit te voeren?
  De belangrijkste beheersmaatregel is de bovengenoemde functiescheiding. De medewerkers gebruiken daarnaast hulpmiddelen als de Handleiding Uitvoeringsprocedures, het Handboek Burgerzaken Amsterdam, het adviesbureaucontroles en de RvIG. Er zijn dagelijkse controles, vierogen-principes en jaarlijkse audits. Er is een kwaliteitsmanager Burgerzaken. Er wordt externe, specialistische kennis en menskracht ingeschakeld als dat nodig is. Er is geïnvesteerd in een opleidingsplan waarmee iedere medewerker óf een opfrisser krijgt, óf extra geschoold wordt in de theorie en uitvoering van Burgerzaken.

 • Is het college van mening dat er meer maatregelen in Diemen nodig zijn? Waarom wel of niet?
  Het college is van mening dat met deze maatregelen het voorkomen van fraude en het volgen van de juiste procedures voldoende gewaarborgd is. Er kunnen menselijke fouten zijn, maar omdat de uitvoering van de wetten, circulaires en Rijksbeleid mensenwerk is, is dat nooit uit te sluiten.

 • Welke maatregel wil het college nemen om te voorkomen dat procedurele afwijkingen en/of fraude vaker voorkomen? En hoe kijkt het college in dat licht naar de maatregelen die door de staatsecretaris zijn aangekondigd in de brief?
  De door de staatssecretaris aangekondigde maatregelen zijn nuttig. Enkele daarvan, zoals een VOG voor alle medewerkers en het Diplomastelsel Burgerzaken, worden in Diemen al gedaan. Bij het Diplomastelsel volgen de medewerkers een nieuw landelijk systeem van opleidingsmodules van MBO- en HBO-niveau volgens het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF, waarbij de examens door de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken worden afgenomen.