Toenemende kansenongelijkheid, hoe roepen we hier een halt toe?

In Nederland heeft jammer genoeg niet elk kind dezelfde kansen om het beste uit zichzelf te halen. Dit komt bijvoorbeeld doordat het ene kind wel de mogelijkheid krijgt tot huiswerkbegeleiding en om naar sport- en muziekles te gaan, waar het andere kind dit niet heeft. Hierdoor kunnen achterstanden en verschillen in de ontwikkeling van kinderen ontstaan.

Verschillen worden groter

D66 constateert dat deze verschillen de laatste jaren groter en groter worden. Wanneer kinderen onvoldoende kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen kan dat nadelige gevolgen hebben op hun toekomst. Zo wordt je opleidingsniveau of middelbare schooladvies meer en meer bepaald door de mogelijkheid om aanvullend onderwijs te kunnen volgen; waardoor je in een neerwaartse spiraal van toenemende ongelijkheid belandt.

D66 heeft zich sinds zijn oprichting hard gemaakt voor onder andere gelijke kansen. Maar vooral heeft D66 zich ingezet op goed onderwijs voor iedereen, ongeacht je achtergrond, talenten of thuissituatie!

Gelijke kansen

Volgens D66 Den Helder moet er alles aan gedaan worden om de verschillen in de ontwikkeling van kinderen te verkleinen. Om de kansenongelijkheid tegen te gaan is het belangrijk dat alle kinderen een goede basis mee krijgen op school en dat er ruimte is voor talentontwikkeling, maar ook dat de gevolgen van een bepaalde achtergrond of thuissituatie worden verkleind.

Daarom is D66 Den Helder voor het inzetten van een ‘Rijke schooldag’ waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen tot een gezonde lunch en fruitmomenten, daarnaast is een balans in aanbod van sport, cultuur, muziek, techniek en natuur belangrijk. Om dit te realiseren is het nodig dat scholen een budget krijgen om vakdocenten in te zetten, zodat de leraar er geen extra taken bij krijgt en er meer verdieping van lesstof mogelijk is.

Los van gelijke kansen die worden bevorderd door een rijke schooldag zorgt een gezonde lunch ook voor een gezondere levensstijl op latere leeftijd. Hierdoor wordt de kans op overgewicht verkleind, neemt de hoeveelheid ziekte af, en kunnen kinderen zich beter concentreren op school. Een gezonde lunch op school is dus een win-win situatie op meerdere gebieden!

Gezonde lunch

Een idee als een gezonde lunch op school aanbieden moet niet gezien worden als taken die van ouders worden overgenomen, of als een extra last bij de leraren. D66 Den Helder zou willen dat de gemeente en de scholen hier intensief voor gaan samenwerken. Daarnaast krijgen de kinderen op deze manier mee wat een gezond en gevarieerd voedingspatroon inhoudt.
 
Kortom door gelijke kansen te bevorderen in het onderwijs krijgen kinderen de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op te doen zichzelf te ontwikkelen. Een rijke schooldag kan kinderen een betere positie geven in de maatschappij en hun kansen op een mooie toekomst vergroten.