D66 strijdt zowel lokaal als landelijk voor de vuurtoren ‘Lange Jaap’

D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot heeft tijdens het maritiem debat van de Tweede Kamer, van afgelopen woensdag 2 februari, samen met CDA Kamerlid van der Molen een motie ingediend om de Lange Jaap te behouden.

Geen sloop

Dat onze vuurtoren ons aan het hart gaat moge duidelijk zijn. Het idee dat de Lange Jaap gesloopt zou moeten worden is voor ons onverteerbaar.

Lijsttrekker Hans Verhoef en Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot, tijdens het bezoek van het Kamerlid aan Huisduinen

Lijsttrekker Hans Verhoef en Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot, tijdens het bezoek van het Kamerlid aan Huisduinen Beeld: Simone Kikkert

Geschiedenis

Lange Jaap heeft al sinds 1998 scheuren in de vloeren. Vanaf de 5e tot en met de 17e verdieping. Dit heeft te maken met de scheve plaatsing van vloeren bij de bouw. Daardoor werden spanningen in de vloeren ongelijk verdeeld. Daarom is de toren al lange tijd niet meer toegankelijk voor publiek.
Toch zijn het niet de vloerscheuren die de toren instabiel maken. Dat komt door de scheuren in de wandpanelen. Die zijn in september 2021 bij inspectie ontdekt. De scheuren zijn zo erg dat het bouwwerk nu onveilig is.

Motie

In de motie staat het volgende:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de 150 jaar oude, monumentale vuurtoren Kijkduin – de Lange Jaap – sinds 1988 de status heeft van rijksmonument;
overwegende dat Rijkswaterstaat sinds die tijd haar zorgplicht heeft
verwaarloosd, ondanks aanhoudende signalen over de verslechterende staat van de vuurtoren; overwegende dat er sprake is van aanzienlijk achterstallig onderhoud aan onze waterstaatkundige werken;
overwegende de rijksmonumentale status, het maatschappelijk belang alsook de status als historisch cultureel erfgoed van de vuurtoren Kijkduin;
overwegende dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft
verklaard zich tot het uiterste in te spannen om de vuurtoren Kijkduin te behouden; verzoekt de regering om op de kortst mogelijke termijn helderheid te verschaffen over het lot van de vuurtoren Kijkduin en in het geval van ontmanteling te voorzien in een replica, en gaat over tot de orde van de dag.


Tjeerd de Groot
Van der Molen

De minister neemt deze motie over. Daarbij gaf hij aan dat Rijkswaterstaat vorig jaar al door het stof is gegaan (en terecht natuurlijk).
De gemeente en bewoners van Den Helder moeten volgens de minister wel betrokken blijven.

Er moet nog wel gestemd worden over de motie. De indieners van de motie hebben van te voren al een meerderheid gevonden. De stemming zal zodoende een formaliteit zijn.

Het debat in de Tweede Kamer over de motie kun je hier terug vinden.
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2022-02-02/ruimte-en-infrastructuur/plenaire-zaal/tweeminutendebat-maritiem-cd-d-d-24-11-10-15/video
De Lange Jaap komt aan bod van 00:00 tot 03:44 en van 20:00 tot 24:45.