Wanneer starten we met bouwen op het Burgersterrein?

Op 14 december 2021 besloot de Gedeputeerde Staten van Gelderland om het voormalig Burgersterrein af te laten vallen als locatie voor het Logistiek Centrum in Eerbeek. Na eerdere plannen ligt het Burgersterrein sinds 14 december 2021 te wachten op een nieuwe bestemming.

’’Presenteer een tijdspad, waarin ruimte is voor raad en inwoners om mee te kunnen denken over de toekomstige invulling van het Burgersterrein, waar wonen, werken en recreëren mogelijk wordt.’’

D66 vindt het belangrijk dat er voldoende woningen zijn in Eerbeek. We hebben daarom samen met de VVD en GroenLinks gevraagd in januari 2022 om: 

– zo spoedig mogelijk met de Provincie af te stemmen hoe het proces tot een nieuwe ontwikkeling van het Burgersterrein ter hand wordt genomen. 
– af te stemmen dat de inzet van de ontwikkeling gericht wordt om op het Burgersterrein woningbouw mogelijk te maken. 
– om inwoners van Eerbeek vanaf het begin mee te nemen/betrokken worden bij de ontwikkeling van het Burgersterrein: meedenken, mede ontwikkelen en meedoen; 

We hebben het college opgeroepen om in actie te komen maar dat is nog niet gebeurd. Daarom is er in meerdere vergaderingen aandacht gevraagd om toch echt werk te maken van plannen. Helaas moeten wij uit de beantwoording van het college concluderen dat er tot op heden nog geen concrete uitvoering is gegeven aan de motie van januari 2022.

Om ons verzoek meer kracht bij te zetten en omdat er nu een ander college zit, hebben wij  samen met andere fracties in een motie tijdens de raadsvergadering op 10 november vreemd opnieuw opgeroepen om in ieder te geval te komen met een tijdspad.

Als fractie zullen wij de ontwikkeling(en) t.a.v. het Burgersterrein actief blijven volgen, want D66 vindt dat het Burgersterrein een plek moet worden waar je kunt wonen, werken en recreëren.

D66 - Motie vreemd D66 GL VVD LB PvdA CDA – Tijdspad Burgersterrein Beeld: D66