Raadsagenda Donderdag 1 december: twee raadsfora

In de laatste vergadermaand van dit jaar bespreekt de Brummense gemeenteraad weer diverse uiteenlopende onderwerpen. Over zes raadsvoorstellen wordt een oordeel gevraagd. Deze worden besproken tijdens twee raadsfora op donderdag 1 december. Op deze avond informeert het college de raadsleden ook over twee andere belangrijke onderwerpen.

De besluitvormende raadsvergadering is twee weken later, namelijk op donderdagavond 15 december. Evenals de besluitvormende vergadering zijn forumbijeenkomst openbaar. Het forum Bestuur en Fysieke Leefomgeving begint om 19.00 uur in de raadszaal. Een uur later begint in een andere vergaderruimte het forum Sociaal Domein.

Het forum ‘Bestuur en Fysieke Leefomgeving’ begint met enkele vaste agendapunten zoals de lijst met ingekomen stukken en de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Ook geven de collegeleden het laatste nieuws uit de gemeentelijke regelingen waaraan de gemeente Brummen deel neemt.

Raadsvoorstellen
Aansluitend komen er 4 inhoudelijke raadsvoorstellen aan bod. Zo bespreekt de raad de belastingverordeningen voor het jaar 2023 en een voorstel om de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op een aantal punten te vernieuwen. Daarnaast staat het bestemmingsplan voor het perceel Dovenkampweg 3-5 in Empe op de agenda. Tot slot buigen de raadsleden zich over het raadsvoorstel om een programma gemeentelijk programma Water en Riolering vast te stellen.

Ook informatie verstrekken
Het forum Sociaal Domein krijgt twee belangrijke raadsvoorstellen onder ogen. Een daarvan is de aanpassing van het minimabeleid vanaf 2023, waardoor meer huishoudens in aanmerking kunnen voor gemeentelijke minimaregelingen. Ook bespreekt de raad het voorstel voor een convenant voor regionale samenwerking op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) in de regio Oost-Veluwe. Dit forum start om 20.00 uur echter met twee informerende onderwerpen. Zo licht wethouder Timmer de raadsleden in over de voortgang van het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Wethouder van Klinken praat de forumleden bij over de strekking van de raadsinformatiebrief over de aanpak van energiearmoede.

´´Steeds meer inwoners hebben het financieel moeilijk. Het is goed dat in december o.a. de actualisatie van het minimabeleid op de agenda staat. D66 zal o.a. kansengelijkheid voor ieder kind en een laagdrempelige toegang tot regelingen meenemen in de komende actualisatie.´´

– Merijn van As (Fractievoorzitter D66 Brummen – Eerbeek)

Meepraten? Dat kan!

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Dit kan over onderwerpen of voorstellen die op de agenda
staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de agenda van het forum staat. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan door aan de griffie van de raad. Doe dit via mailadres [email protected] of telefoonnummer (0575) 56 85 31. De agenda’s met de achterliggende stukken van het forum kunt u binnenkort downloaden van de speciale pagina van de gemeenteraad op onze website www.brummen.nl. Ook kunt u vanaf dan een gratis exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek.

Gemeentehuis Brummen - Beeld: D66 Brummen