Grootschalige logistiek

Besluitvorming

Voorzitter,

Onze factie ondersteunt het voorbereidingsbesluit dat er op gericht is om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te kunnen beperken.

D66 vindt dat we de “verdozing” in ons mooie landschap waar mogelijk moeten zien te voorkomen.

Door provincie en gemeenten zijn regionale afspraken gemaakt over locaties waar vestiging/herontwikkeling van grootschalige logistiek mogelijk moet blijven. Het is goed dat daar ook extern advies voor gevraagd is en dat mogelijke XXL Logistieke Locaties aan de hand van een aantal factoren zoals stikstof, natuur, energie, gevoelige en kwetsbare omgevingen, zijn getoetst.

D66 vindt dat belangrijk, want wij zien nog te vaak dat gezondheid en milieu daarbij vaak het onderspit delven. Voor onze drukbevolkte provincie is het belangrijk dat deze balans goed wordt bewaakt. D66 staat pal voor die balans en willen dan ook dat álle belangen worden meegenomen.

Bij nieuwe vergunningen moet de provincie kritisch zijn en bij de bestaande vergunningen zou D66 graag zien dat er onderzocht wordt of deze hernieuwd kritisch beoordeeld kunnen worden naar de nieuwste inzichten.

Gezondheid, schone lucht en bereikbaarheid dat zijn belangrijke aandachtsgebieden evenals het streven om ons mooie landschap te behouden of zelfs te verbeteren, en in ieder geval niet te laten verdozen.

Het is onze taak een gezonde leefomgeving voor de Brabanders realiseren, alleen zo blijft Brabant een provincie waar het goed toeven is.

De rol van de provincie is van cruciaal belang om met een goede samenwerking met de gemeenten te komen tot een Ruimtelijk Ordening die in balans is.

En, zoals D66 al zo vaak heeft aangegeven, staat de gezondheid van de inwoners van Brabant voorop.

Tot zover,

Bettine van Boxel