Spreektekst grootschalige logistiek

Beeld: D66 Beeldbank

Oordeelsvormend

Voorzitter,

Voorkomen verdozing

Onze fractie ondersteunt dit Statenvoorstel dat gericht is om de ontwikkeling van grootschalige logistiek te beperken op ongewenste locaties binnen onze regio. Op deze manier kunnen we voorkomen dat er een onbeperkte “Verdozing” van ons mooie landschap plaatsvindt!

Tijdens de ontwikkeldagen in de maanden november/december 2022 zijn door provincie en gemeenten regionale afspraken gemaakt over de locaties waar vestiging/herontwikkeling van grootschalige logistiek mogelijk moet blijven. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het advies van Stec.

Stec toetst de mogelijke XXL Logistieke locaties aan de hand van een aantal factoren zoals stikstof, natuur, gevoelige en kwetsbare omgevingen en Energie.

Gezonde keuzes

D66 Brabant ziet dat gezondheid en milieu daarbij nog te vaak het onderspit delven en dat tegelijkertijd veel plannen vastlopen door alle verschillende belangen in onze drukbevolkte provincie.

Voor D66 staan de factoren zoals gezondheid, schone lucht, mobiliteit en bereikbaarheid bovenaan de prioriteitenlijst waaraan een mogelijke locatie moeten worden getoetst.

Het streven van D66 Brabant is om in heel Brabant onze mooie landschappen te behouden of te verbeteren. Daarbij willen we een gezonde leefomgeving voor inwoners realiseren. Alleen zo blijft Brabant een provincie waar het voor iedereen goed toeven is.

Ruimtelijke ordening

Hierbij is de rol van provincie en gemeenten die goed samenwerken op het gebied van ruimtelijke ordening cruciaal van belang. De inwoners en ondernemers in Brabant hebben baat bij duidelijkheid; zij investeren immers meerjarig. Dat vraagt om snelle en voor iedereen duidelijke processen, maar vooral ook om heldere keuzes. En zoals aangegeven staat gezondheid voorop.

We moeten uitkijken dat we van Megastallen niet in Megadozen terecht komen.