Zorg

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en wil dat iedereen de kans krijgt op een lang en gezond te leven.

D66 vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een schone en gezonde leefomgeving. Goede voorlichting is daarbij belangrijk. Liever voorkomen, dan genezen.

Kwetsbare groepen moeten meedoen in de maatschappij met extra aandacht voor mantelzorgers, chronisch zieken en inwoners, met name ouderen, die sociaal geïsoleerd dreigen te raken. 

Jeugdzorg

De hoge kosten voor de jeugdzorg is voor vrijwel iedere gemeente een knelpunt. Die hoge kosten kunnen wij als gemeente alleen niet opbrengen en zetten de gemeentelijke begroting onder druk.

Als kwetsbare kinderen naar gemeente Borsele verhuizen is onze gemeente verantwoordelijk voor de zorg. Als we jeugdzorg met een grote hulpvraag terugbrengen onder centraal toezicht van de Provincie of het Rijk dan maakt het niet meer uit welk kind in welke gemeente woont en kan het ieder kind in Zeeland de zorg krijgen die het verdient. 

Centralisatie

D66 Borsele is positief over de centralisatie en samenwerking voor het uitvoeren van taken binnen de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. De samenwerking tussen de vijf gemeenten maakt elke gemeente apart sterker. De terugkeer van een serviceloket in het gemeentehuis juichen wij toe.

Abonnementstarief

Voor iedereen die ondersteuning en zorg nodig heeft, moet dit beschikbaar en betaalbaar zijn. Het door het Rijk opgelegde abonnementstarief voor het huishoudelijke hulp legt een onnodige zware financiële druk op de gemeentelijke begroting en moet worden afgeschaft.

Teveel mensen maken nu gebruik van die mogelijkheid en hierdoor is er soms voor de meest kwetsbaren onvoldoende hulp. D66 wil dat huishoudelijke hulp beschikbaar is voor degene die dit het hardst nodig hebben. 

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

  • Jeugdzorg terugbrengen naar de Provincie of het Rijk. 
  • Huishoudelijke hulp voor degene die dit echt nodig heeft. 
  • In samenspraak met ouderen de zorgvragen van de toekomst in beeld brengen.

Dit bereiken we door:

  • Overleg met Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en alle 13 gemeenten om samen te werken aan efficiënte aanpak van jeugdzorg. 
  • De jeugdzorg voor zware casussen terug te brengen naar de Provincie of het Rijk. 
  • Abonnementstarief af te schaffen op huishoudelijke hulp door een krachtige lobby in Den Haag.