Wonen in Borsele

De woningmarkt is oververhit en dat is ongunstig voor starters, mensen met lage inkomens en de groeiende groep spoedzoekers in onze samenleving.

Ook in de gemeente Borsele is de druk op de koopwoningmarkt hoog en het aanbod van huurwoningen sterk geslonken. In tegenstelling tot de  verwachte krimp in 2018 is er nu sprake van groei en een toename van nieuwe Zeeuwen.

Huisvesting voor internationale werknemers vraagt om een doortastende aanpak en goede afspraken met de omgeving. 

Huren

Een groot aantal huurwoningen is sterk verouderd en moeten worden verduurzaamd. Veelal betekent dit sloop en vervanging door klimaatbestendige en energie neutrale huurwoningen.

Per saldo komen er minder sociale huurwoningen voor terug. D66 wil het huidige aantal sociale huurwoningen in de gemeente  handhaven. 

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

 • Nieuwbouw mogelijk maken in de kernen op zogenoemde inbreidingslocaties.
 • Beperkte uitbreiding aan de randen van de kernen.
 • Voormalig agrarische vastgoed, zoals boerenwoningen en schuren, beschikbaar stellen voor bewoning bijvoorbeeld voor groepsbewoning door senioren.
 • Tijdelijke bewoning van vakantiechalets door spoedzoekers mogelijk maken, met zicht op doorstroming naar flexibele wooneenheid, tiny house of woonhuis. 
 • Ruim aandacht voor jongerenhuisvesting (18-23 jaar).
 • Soepele regels hanteren voor uitbreiding met mantelzorgwoningen of plaatsen van kangoeroewoningen.
 • Gunstige voorwaarden voor starters creëren door bijvoorbeeld subsidies. 
 • Nieuwe woningen zijn altijd duurzaam. 
 • Een helder beleid op het bezit van tweede woningen.

Dit bereiken we door:

 • Versnellen van de procedures voor nieuwbouw o.a. van wijk ‘Platepolder’ in Heinkenszand en de bestaande bouwplannen in de kleine kernen. 
 • Agrarisch vastgoed een woonbestemming geven en meervoudig wonen o.a. op voormalige boerenerven toe te staan. 
 • In samenspraak met De Bevelandse gemeenten, op provinciaal niveau en mogelijk met steun vanuit het Rijk startersleningen beschikbaar te stellen. 
 • Bouw flexwoningen op korte termijn te starten door geschikte percelen aan te wijzen of op te kopen.
 • Compensatiefonds op te richten met compensatiegelden Rijk – Tennet als ‘energieportaal’ om woningen versneld te verduurzamen.