Sport & bewegen

D66 wil sport en bewegen stimuleren voor zowel jong als oud op een kostenefficiënte manier. 

Om het aanbod en de kwaliteit van de verschillende sporten en beweegvormen te kunnen waarborgen,  is samenwerking binnen de gemeente en binnen de regio uit financieel oogpunt noodzakelijk. 

Ten eerste vanwege de schaalgrootte en ten tweede vanwege onderhoudskosten van niet efficiënt gebruikte infrastructuur voor sport en bewegen.

D66 wil  nieuwe vormen van sport en bewegen die aantrekkelijk zijn voor zowel jong als oud stimuleren.

Behoud van aanbod

Er is een ruim aanbod van sportmogelijkheden in de gemeente Borsele. Er zijn vele sportclubs en verenigingen die activiteiten aanbieden, er is voor elk wat wils.

D66 ziet de kansen op het behoud van dit brede aanbod door meer samenwerking tussen verenigingen en sportclubs en wil zo nodig fuseren stimuleren.

Jeugdfonds

Binnen de gemeente is het mogelijk om door het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook kinderen uit arme gezinnen te laten sporten.

De communicatie over dit sportfonds zou veel beter moeten en meer  bekendheid rondom fondsen voor financiële mogelijkheden voor kansarme kinderen in brede zin.

Met beweging en gezond eten voorkomen we dat kinderen overgewicht krijgen. 

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

  • Meer bekendheid van het jeugdfonds Sport & Cultuur. 
  • Fuseren van sportclubs waar mogelijk. De gemeente moet hierin een faciliterende rol spelen. 
  • De financiële subsidie- en onderhoudsmiddelen tussen de clubs evenredig verdelen. 
  • Beweging voor ouderen en jongeren stimuleren in samenspraak met sportverenigingen en inzet van regionale en nationale initiatieven.

Dit bereiken we door:

  • Initiatieven tot samenwerking stimuleren waardoor kosten voor o.a. onderhoud wordt bespaard.
  • Sportaanbieders zonder winstoogmerk (zoals sportverenigingen) worden actief ondersteund bij het onder de aandacht brengen van hun aanbod en de mogelijkheden samen met de  verenigingsondersteuner. 
  • Samenwerking tussen scholen en sportaanbieders stimuleren en faciliteren.
  • De rijke schooldag