Voor een betere leefbaarheid

Verbindingen zijn belangrijk voor onze inwoners. Het stimuleren van alle vormen van duurzame mobiliteit en faciliteren van mogelijkheden om (oudere) mensen in de dorpen mobiel te laten blijven vindt D66 belangrijk. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor veilige fietsverbindingen in de dorpen en het buitengebied. 

Nieuwe vormen

D66 wil een versnelling in het creëren van nieuwe vormen van mobiliteit, zodat we in 2024 kunnen aansluiten op het fijnmazige vervoersnetwerk van Zeeland.

De fiets en met name de elektrische fiets, krijgt een steeds belangrijkere rol in de mobiliteit van onze inwoners. Op de fiets naar school, het werk of de sportclub is in onze gemeente vanzelfsprekend. Er is meer aandacht nodig voor goede verlichting  van de fietsroutes. 

Deelauto

D66 wil schone mobiliteit bevorderen door uitbreiding van deelauto-projecten, een goede fietsinfrastructuur, voldoende laadpalen in ieder dorp en het aanleggen van OV-Hubs. Dit zijn centrale opstappunten waar bijvoorbeeld openbare deelfietsen gereed staan. 

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

 • Nieuwe vormen van mobiliteit organiseren.
 • Laadpalen op ieder dorp.
 • Verkeersveiligheid is altijd prioriteit.
 • Aandacht voor fietsers en voetgangers bij de aanleg van nieuwe wegen. 
 • Goede verlichte fietsroutes. 
 • Goede fietsverbindingen tussen de kernen en tussen Goes en Middelburg.

Dit bereiken we door:

 • Deelauto-, buurtbus- en regiotaxi-projecten starten in alle woonkernen.
 • OV-hubs aan te leggen.
 • Ruimte creëren voor fietsverkeer.
 • Gemeentelijk verlichtingsplan, inclusief laadpaal integratie.
 • Leerlingenvervoer integreren in het vervoersplan.