Onderwijs

D66 Borsele vindt het belangrijk dat goed onderwijs bereikbaar is voor iedereen, het vervoer voor leerlingen goed geregeld is en meer samengewerkt wordt om goed onderwijs te borgen. Kwaliteit van onderwijs is voor D66 Borsele het belangrijkste criteria. Een ‘Rijke Schooldag’ zorgt voor betrouwbare en actieve opvang en goede begeleiding van kinderen. Voor de jeugd ziet D66 het belang van ontplooiing – om te spelen, te leren en te ontdekken. 

Jong geleerd, is oud gedaan

Onderzoek wijst uit dat als kinderen jong leren wat een gezonde levensstijl is, dit op latere leeftijd als normaal beschouwen.

D66 staat voor een gezonde, veilige en een kansrijke toekomst voor de jeugd door middel van voorlichting en preventie. Bijvoorbeeld door kinderen kennis te laten maken met onbekende groenten en fruit als gezond tussendoortje op school. 

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

  • Ieder kind gelijke kansen in het onderwijs. 
  • Gezond eten op school stimuleren met goede voorlichting. 
  • Aanleg van dorpsmoestuinen en groene schoolpleinen stimuleren.

Dit bereiken we door:

  • Leerlingenvervoer te organiseren vanuit de dorpen zonder eigen basisschool. 
  • Samen te werken met fruittelers in de eigen gemeente om het eten van lokaal fruit te stimuleren. 
  • Het organiseren en inrichten van een Rijke Schooldag.