Ondernemen

D66 wil creatieve, innovatieve en ondernemende mensen de ruimte geven om hun plannen te verwezenlijken. De gemeente kan daarbij helpen door het stimuleren van een gezonde ondernemerscultuur zonder bureaucratie en heldere regels voor ondernemers. 

Dit zorgt voor werkgelegenheid, leefbaarheid en sociale samenhang met aandacht voor het behoud van het unieke landschap van de Zak van Zuid Beveland. 

Maatschappelijke functie

Borsele is een gemeente van relatief veel kleine dorpen. Het is belangrijk dat in de gemeente Borsele behalve wonen ook gewerkt kan worden.

Winkels, horeca, bedrijven en diensten zorgen voor leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. Midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft een maatschappelijke functie zoals sponsoring van verenigingen en evenementen. 

Stimuleren van ondernemerschap kan uitstekend binnen de randvoorwaarde van behoud van het unieke landschap van de zak van zuid Beveland.

Een regionale en duurzame visie op ontwikkeling van bedrijventerreinen en infrastructuur is van belang om zowel middelgrote als kleine bedrijven te faciliteren. In Borsele past kleinschalig toerisme in het specifieke karakter met groen, rust en ruimte.

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

 • Duurzaam ontwikkelen van Sloepoort tot bedrijventerrein.
 • Verduurzaming van bedrijven. 
 • Ontwikkeling van landbouw en fruitteelt bijvoorbeeld naar kringlooplandbouw. 
 • Circulaire ondernemingen zijn van harte welkom in Borsele. 
 • Kleinschalig en landschap inpasbare recreatie en toerisme toestaan. 
 • Ondersteuning van MKB initiatieven.

Dit bereiken we door:

 • Duurzame bedrijfsterreinen te ontwikkelen. 
 • Meer zonnepanelen op bedrijfsdaken.
 • Ontpolderen voor zoetwater.
 • Ondernemingen helpen om de juiste subsidies aan te vragen.
 • Helderheid in de regelgeving met minder bureaucratie. 
 • I.s.m. landschapspark Borsele voor promotie en marketing.