Financiën

Kwalitatief goede voorzieningen zijn belangrijk voor D66. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente duidelijk aangeeft waar het geld vandaan komt en waar het geld naartoe gaat.

Om dit voor iedereen inzichtelijk te maken stellen we een begrijpelijke begroting met herkenbare onderwerpen.

Bij tekorten op de begroting zoekt D66 in eerste instantie naar het verminderen van de gemeentelijke uitgaven, voordat de lasten voor onze inwoners omhoog gaan. 

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

  • D66 zet zich in voor een begroting die een gunstig toekomstbeeld schetst, zodat de schuldenlast wordt beperkt voor toekomstige generaties. 
  • Gemeentelijke belastingen, zo eenvoudig mogelijk inrichten zodat iedere inwoner en/of ondernemer begrijpt waar de belasting voor bedoeld is. 
  • Uitgaan van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en “schoon gedrag loont’.
  • Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het tot stand komen van toekomstige bezuinigingen.

Dit bereiken we door:

  • Versneld invoeren van toeristenbelasting. 
  • Inzichtelijk maken welke kosten precies worden toegerekend aan de gemeentelijke heffingen en leges. 
  • Opstellen van een leesbaar en begrijpelijk jaarverslag. 
  • Actief inzetten op het verkrijgen van subsidies van Provincie, Rijk en EU. 
  • Invoering van de verplichte Rekenkamer, bij voorkeur samen met alle Bevelandse gemeenten. 
  • Armoedebestrijding en schuldhulpverlening preventief aan te pakken.