Kiezers bedankt


Reactie op de verkiezingsuitslag Tweede kamer 2023 van vorige week woensdag. Na een week van bezinning, is het nu tijd ons standpunt te delen.

Het vertrouwen kwijt

Er is veel te zeggen over de uitslag, maar de zorgen onder de kiezers zijn terecht. Dat het bijna onmogelijk is een betaalbare woning te vinden, dat de toeslagenaffaire nog steeds voort ebt, dat het uithollen van de sociale woningbouw ervoor heeft gezorgd dat jongeren geen betaalbare woning meer kunnen vinden. De afbraak van de zorg, de grote personeelstekorten in het onderwijs en bij politie. Studenten die met leugens zwaar in de schulden zijn
beland. De uit de pan rijzende kosten voor kinderopvang, het schaamteloze gesol met asielzoekers. En de nog steeds voortslepende schade als gevolg van de gaswinning in Groningen, de stikstofcrisis die ons land op slot houdt, de toeslagenaffaire en de
algehele chaos bij de belastingdienst.
Wat al deze problemen gemeen hebben: het nalaten om de zaken fatsoenlijk te regelen.
Dat komt niet van gisteren, Rutte heeft in de laatste 13 jaar steeds maar weer problemen vooruitgeschoven, ontkend en gebagatelliseerd. Maar ook daarvoor al, tussen 2002 en 2010, in de kabinetten Balkenende ging het de verkeerde kant op. Steeds werd het mantra van de vrije markt gepreekt. Er werden geitenpaadjes opgezocht en ondertussen sloot Den Haag belastingdealtjes met grote bedrijven en multinationals. En dan maar afvragen waarom de burger het vertrouwen in de overheid kwijt is…

Vooruitgang geboekt

D66 heeft met haar deelname in het laatste kabinet Rutte wel degelijk grote vooruitgang geboekt in de zorg en in het onderwijs. De lonen in de zorg en het onderwijs zijn fors omhoog gegaan. De basisbeurs is terug, ook voor eerst voor het MBO! D66 heeft de oplossing voor Groningen stukken dichterbij gebracht door nu eens te luisteren naar de mensen en het woord bij de daad te voegen.
Rob Jetten, Minister van Klimaat en Energie, heeft het afgelopen jaar
een grote energiecrisis af kunnen wenden en de energierekening betaalbaar gehouden. Door de energietransitie te versnellen, zijn
we koploper in Europa geworden. Daardoor zijn we hard op weg naar een schone en gezonde toekomst voor ons en onze kinderen.
Bovendien profiteert het bedrijfsleven enorm van de subsidies voor de energietransitie, de technische ontwikkelingen gaan heel hard.
Dat creëert weer veel banen en exportkansen.
Voor de kiezer was het blijkbaar te weinig en te laat.

En nu maken we een ruk naar rechts met de overwinning van de PVV. Maar wat biedt rechts ons? Voor alle problemen blijft rechts
steeds maar weer één schuldige aanwijzen. Of het nu gaat om het huizentekort, banen, veiligheid of zorg, het zijn steeds de buitenlanders die het gedaan hebben. Beschamend, discriminerend en gebaseerd op grove leugens.
Het gemiddelde aantal asielzoekers blijft al jaren ongeveer gelijk, de chaos die we tv zien is dan ook niet veroorzaakt door een grote toename van asielzoekers maar door bewust beleid vanuit Den Haag: het sluiten van asielzoekerscentra. De kosten van de noodopvang zijn ook nog eens twee keer zo hoog! Maar de tv beelden maken mensen bang en mensen worden door rechts populisme tegen elkaar
uitgespeeld.

Fatsoenlijke oplossingen

D66 zal altijd luisteren naar de noden die er leven en streven naar fatsoenlijke oplossingen voor iedereen. Ook voor diegenen die altijd al achteraan staan in de rij. Wij pleiten voor isolatie van huurwoningen
en eigen woningen van huizenbezitters met een laag inkomen zodat deze mensen niet in de kou staan. Want in de energietransitie doet iedereen mee. Werk moet beter lonen en vervuilers moeten
de rekening gepresenteerd krijgen. Dat er veel meer gebouwd
moet worden in de sociale huur staat bovenaan de agenda. De zorg en de kinderopvang moeten af van de marktwerking. Meer personeel voor onderwijs, zorg en politie lukt alleen als we beter belonen en de werkdruk verlagen.
Marktwerking op zich is uiteraard goed voor onze economie want er moet ook geld verdiend worden. We zijn voor een open economie zolang de overheid maar de spelregels bepaald. Anders wordt het het recht van de sterkste. En hierin heeft Rutte verzaakt. Hij heeft de spelregels afgeschaft. En we hebben gezien waartoe dat leidt. Sociale voorzieningen zoals kinderopvang, zorg en sociale huur zijn nu een verdienmodel geworden, dat moet terug naar de overheid. Voor een fatsoenlijke, gezonde en groene toekomst voor onszelf en voor onze kinderen is er maar één alternatief met echte oplossingen.

Joost Drijvers, fractievoorzitter
D66 Zaltbommel