De perspectiefnota 2024 gemeente Zaltbommel


Het belangrijkste moment van de afgelopen drie maanden in de raad was de perspectiefnota. Die stond donderdag 6 juli op de agenda. De perspectiefnota bevat de financiële onderbouwing van alle plannen voor het komende kalenderjaar 2024 van het college. In het najaar wordt dit verwerkt in de begroting voor het komende jaar. Het is ook een politiek stuk want er worden keuzes gemaakt en de oppositie heeft daar zijn eigen visie op. Wat het meest opvalt is dat het college geen nieuwe plannen presenteert en heel veel plannen uitstelt.

Uitgestelde projecten


In de jaarstukken van 2022 staat al dat er voor 3,6 miljoen aan projecten naar dit jaar is opgeschoven maar we zijn al halverwege 2023 en er zit nog weinig schot in. Ook dit jaar worden er, zo vermeld de perspectiefnota, weer veel plannen doorgeschoven en komen er geen nieuwe initiatieven aan bod. Het zal niet beter worden in 2024. Kortom het geld ligt op de plank maar er wordt niets mee gedaan. Daarmee schiet het college de burger te kort. Als voorbeeld noem ik 217.000 euro bestemd voor het stimuleren van goedkope woningbouw. Dit geld is niet aangesproken terwijl jongeren staan te springen om betaalbare woningen. Of tal van speelplekken die opgeknapt moeten worden, uitgesteld. Achterstallig onderhouden aan bomen, idem. De lijst is lang…

Als oorzaak voor het uitstellen van de lange lijst van projecten wordt ‘het gebrek aan mankracht’ aangegeven. Weliswaar is er een krapte op de arbeidsmarkt maar er zijn afgelopen jaar ook interne conflicten geweest op de werkvloer waardoor zeer gewaardeerde en ervaren krachten eieren voor hun geld kozen. Dat komt nu als een boemerang terug. Het college wil 1 miljoen euro uittrekken voor 2024 om de personele problemen aan te pakken. Dat is hard geld en komt bovenop de extra kosten die de gemeente al in 2022 en 2023 gedragen heeft. D66 heeft – niet voor het eerst – een pleidooi gehouden voor vergaande samenwerking in de BVEB* om deze problemen op de langere termijn uit de wereld te helpen. De coalitie wil vooralsnog alleen een samenwerking in uitvoeringstaken. Maar daarmee gaan we het niet redden. Regeren is vooruitzien. Politiek belangen van de coalitiepartijen verhinderen dat helaas nog wel eens.

*BVEB is de BedrijfsVoeringsEenheid Bommelerwaard. Dat is de samenwerking met de gemeente Maasdriel. Op dit moment wordt er samengewerkt op het gebied van op het gebied van financiën, informatisering en automatisering, juridische zaken en human resource management.

De zachte kant van de maatschappij

D66 heeft bij de perspectiefnota aandacht gevraagd voor de zachte kant van de maatschappij. De vele vrijwilligers die op tal van plekken in onze gemeente hun steentje bijdrage. Zonder hun inzet zou onze gemeente er een stuk minder goed voor staan. Daar zou wel eens iets voor teruggedaan mogen worden. Bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende groot feest met als thema ‘dag van de vrijwilliger’. D66 vindt dat elke groepering in de gemeente zich gesteund moet voelen, zeker de kwetsbare groepen. Uitstellen van projecten die deze groepen raken is onacceptabel.

Bergse Maasveren blijven dit jaar gratis

Over de Bergse Maasveren had D66 goed nieuws te melden tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Het gratis overzetten door de Bergse Maasveren staat onder druk omdat de pot met geld opraakt. Elke Smulders – sinds 3 maanden D66 lid in de Provinciale Staten – heeft, na haar initiatief om een motie hierover in te dienen, de toezegging van het provinciale bestuur gekregen dat tot eind 2023 de tekorten zullen worden aangevuld en dat er in november dit jaar een voorstel komt voor 2024. Met deze toezegging, een dag voor de behandeling van de perspectiefnota, heeft Elke de motie weer kunnen intrekken. Dankzij de actie van Elke is de druk er nu dus even af en blijft minstens tot eind dit jaar de Bergse Maasveren gratis.

Downloaden

De perspectiefnota 2024 kan je via deze link downloaden.