Voorwoord: durf te kiezen!

De raadsperiode 2018 – 2022 was meer dan ooit in onze recente geschiedenis een transitie. Van een achterhaalde tijd naar een nieuwe periode, vol uitdagingen en thematiek die bestuurlijk steeds voor ons zijn uitgeschoven in de afgelopen decennia. Met name klimaatverandering, anders denken over energie opwekken en gebruiken; het vraagt om besluitvaardigheid. Dit is het decennium waarin onze generatie in actie komt om in 2030 te zeggen: we hebben stappen gezet richting een betere toekomst! Dat vraagt om keuzes, soms hele moeilijke, daarvoor staat D66. Wij durven te kiezen!

Keuzes zijn nodig voor veel meer opgaves dan alleen klimaatuitdagingen. Ook in de Bommelerwaard zien we de verruwing die we in heel Nederland zien. Gelukkig houden we het hier meestal fatsoenlijk, nuchter als wij zijn als inwoners tussen Maas en Waal. Dat neemt niet weg dat we moeten nadenken. Nadenken over hoe we met elkaar willen omgaan. In de samenleving van Zaltbommel en Maasdriel, op straat, in openbare gelegenheden, en in de gemeentehuizen waar we belangrijke besluiten nemen. D66 durft te kiezen voor een volledig transparante politieke cultuur. Daarin mogen we het heus met elkaar oneens zijn, zolang er ruimte is voor discussie. Geen dichtgetimmerde akkoorden waar je alleen nog mag tekenen bij het kruisje. Het debat over waar we van mening verschillen hoort thuis in de openbaarheid, niet in achterkamers. Als dat geborgd is kunnen we ons focussen op waar het echt om gaat: de inwoners en ondernemers van onze gemeenten in de Bommelerwaard!

D66 gaat de raadsperiode 2022 – 2026 in met focus op inclusie, respect voor diversiteit en rechtvaardigheid over de hele linie. Als D66 iets bewezen heeft in Maasdriel en Zaltbommel, dan is het dat we met lef onze eigen koers varen. Dat we keuzes durven maken. Door constructief te werken is veel bereikt met beperkte middelen; in beide raden werkten we vanaf één zetel. Op deze zetels zat zowel in Zaltbommel als in Maasdriel een dijk van een team!

In dit verkiezingsprogramma vertellen we het verhaal van D66 in de Bommelerwaard. We werpen een blik op het verleden en kijken vol vertrouwen naar en voorbij de horizon. Ons wacht een hoopvolle toekomst in een wereld die we met plezier doorgeven aan onze kinderen. In 2022 willen we naar landelijk D66-voorbeeld groeien om onze lijn van constructieve, progressieve en realistische politiek door te trekken richting nog meer successen. We rekenen op uw steun, zodat we in Zaltbommel en Maasdriel ons verfrissende geluid blijvend laten horen!

Durf te kiezen, stem ook in de Bommelerwaard op D66!