D66 Maasdriel krijgt inzicht in stand van zaken leerlingenvervoer

D66 Maasdriel informeerde in oktober 2022 naar de stand van zaken rondom leerlingenvervoer in de gemeente. Dit naar aanleiding van ferme uitspraken in de Tweede Kamer. Het College heeft de vragen inmiddels beantwoord.D66 Maasdriel nam kennis van een verslag van een Kamerdebat over het onderwerp. Daarin noteerden wij een ferme uitspraak. “Wanneer leerlingenvervoer faalt staat de gemeente aan de lat voor de kosten.” Die uitspraak gebruikten wij als ingang richting het College van B en W om vragen te stellen. Het wekt overigens bewondering dat de vraagstelling bij het College ‘op zijn minst’ de suggestie heeft gewekt dat het onze conclusie is dat leerlingenvervoer in Maasdriel faalt. Die suggestie werpen wij van ons; daarvan hebben wij immers geen beeld en daartoe waren de vragen dan ook mede bedoeld.

Informatieve beantwoording

Na deze ietwat valse start in de beantwoording volgt echter een gedetailleerde uiteenzetting van hoe het College aankijkt tegen de suggestie die in de Tweede Kamer is gedaan. De gemeente kijkt naar meerdere scenario’s. Eén conclusie is duidelijk: “Het inzetten van privétaxi’s (al dan niet op kosten van de gemeente) is in onze ogen niet één van de oplossingen.” Lees de complete beantwoording hier. Na het lezen van de antwoorden krijgt D66 Maasdriel in ieder geval de indruk dat de gemeente de lat voor zichzelf hoog legt om kwaliteit van leerlingenvervoer te borgen. Wij kijken uit naar de resultaten van de monitoring die wordt beschreven in de antwoorden.