D66 Maasdriel: Goed beleid maken we samen!

De eerste politieke cyclus na de zomer is afgetrapt. D66 Maasdriel trekt de lijn van pleitbezorger voor een goede begeleiding van onze jeugd door, nadat we voor het reces al ruim 40.000 euro lieten bestemmen voor impulsen in de Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Nu spraken we over draagvlak voor het Integraal Huisvestingsplan voor Primair Onderwijs. D66’er Liesbeth Faas zette haar gedachten op een rijtje.

“Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde leerde ik de definitie van beleid: ‘Alle voornemens, keuzes en acties van één of meer bestuurlijke instanties, gericht op de sturing van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling.’ En vervolgens het mantra dat het beste beleid tot stand komt met input van betrokkenen. Zo kom je tot gedragen beleid – draagvlak onder alle betrokkenen bij de uitvoering van beleid. Kortom: goed beleid maken we samen!”
 
“In de voorbereiding op de bespreking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor Maasdriel kwam D66 er achter dat de gemeente hier een fikse steek heeft laten vallen. Hoewel in alle aangeleverde stukken anders wordt beweerd, zijn relevante partners uit Maasdriel niet betrokken bij het opstellen van het plan. Wij vielen van verbazing van onze stoel! Het is niet zo dat deze partners, in dit geval de kinderopvangorganisaties, moeilijk vindbaar zijn. Ze zijn reeds gebruiker van ruimtes in onderwijsinstellingen en op allerlei vlakken is er vaak overleg. Voor ons was het ondenkbaar dit plan voort te laten gaan zonder het corrigeren van deze omissie.”
 
“D66 trok bij het College direct aan de bel, en informeerde ook de collega-raadsfracties over de constatering. Tot onze verbazing bleven onze vragen onbeantwoord en ging de commissiebehandeling gewoon van start. Dat vonden we vreemd, want in onze optiek had een College ‘in control’ dit stuk teruggetrokken om alsnog met de juiste partijen rond de tafel te gaan. Misschien dacht de wethouder, die excuses aanbood voor de omissie, het stuk wél door te laten gaan naar de raadsvergadering? Dat was buiten vrijwel de voltallige raadscommissie gerekend. Toen D66 had herhaald dat het stuk NIET op de agenda van 13 oktober 2022 mag komen zonder betrokkenheid van de kinderopvangorganisaties, kregen we luid bijval. Van onze oppositiepartners en ook coalitiepartij SSM. Daar zijn we dankbaar voor!”
 
“D66 is blij dat het plan onder de arm mee gaat richting een overleg met de kinderopvangorganisaties. Ik hoop van harte dat de wethouder laat zien aan deze organisaties dat zij hen serieus neemt als gesprekspartner. Dat zij en haar team dachten dat het laten meespreken van slechts één kinderopvangorganisatie, nota bene uit Zaltbommel, voldoende was voor draagvlak in Maasdriel, daarover heeft de politiek een wake-up call gegeven. Goed beleid maken we samen. Laten we hopen dat dit voorval op zichzelf staat, maar D66 zal met verdubbelde inzet beweringen van dit College en op dit domein nauwkeurig blijven controleren.”

Alle hulp is daarbij welkom! Wil je aansluiten en samen Maasdriel mooier, beter en krachtiger maken, en meer invulling geven aan de slogan ‘Samen doen’ dan het als titel op een akkoord plakken? Stuur gerust een bericht aan [email protected]

Liesbeth Faas
D66 Maasdriel